„Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Lubochnia - etap II Składanie deklaracji uczestnictwa do dnia 06.12.2019r.

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,

w związku z mającym ukazać się w styczniu 2020 roku konkursem, w ramach działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń RPO Województwa Łódzkiego, dotyczącym wymiany pieców, uprzejmie prosimy osoby zainteresowane wymianą nieekologicznego źródła ciepła, o zgłaszanie się w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2019 roku, do Urzędu Gminy w Lubochni, do pokoju nr 10, w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowych informacji udzielają: p. Tomasz Szczepański lub p. Beata Pisarek, na miejscu lub pod nr telefonu: 44 710 35 10 wew. 45 albo 47

 

Uwaga:

  1. W związku z tym, iż inwestycje związane z wymianą źródeł ciepła muszą przyczyniać się do znacznego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, w ramach przedmiotowego wniosku będzie można wymienić dotychczasowy piec wyłącznie na piec opalany gazem (ziemnym, propan-butan) albo biomasą (peletem).
  2. Wnioskiem będą objęte budynki wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe.
  3. Wszelkie inwestycje w ramach projektu muszą być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska i przepisami prawa budowlanego. Budynki muszą przejść min. audyt energetyczny.
  4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na użyczenie Gminie Lubochnia nieruchomości na cele realizacji montażu źródła ciepła (musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości).
  5. Uczestnik wyraża zgodę na to, że przez okres trwałości projektu instalacja powstała w jego wyniku będzie własnością Gminy Lubochnia, a po zakończeniu tego okresu zostanie mu przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym na podstawie odrębnej umowy.
  6. Uczestnik deklaruje udział finansowy w kosztach realizacji projektu na podstawie odrębnej umowy. Ostateczna wysokość jego udziału finansowego w kosztach zostanie ustalona po procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.
  7. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
  8. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie w Urzędzie Gminy deklaracji. Z uwagi na ograniczoność środków decyduje kolejność zgłoszeń złożonych w sekretariacie Urzędu.
  9. 9.      Złożenie deklaracji i pokrycie kosztów wykonania dokumentacji nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie od uzyskania przez Gminę środków UE.
  10. Deklaracje do pobrania w Urzędzie Gminy i u Sołtysów, albo na stronie internetowej gminy.

 

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 7 =
Link
3 + 7 =