• Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 73: Burze z gradem/ 2 Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.08.2022 do godz. 24:00 dnia 24.08.2022 Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie w wyniku kumulacji do około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
Zamknij komunikaty

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2022 r.

127352

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Lubochnia informuje, że do dnia 18 lutego 2022 roku w Urzędzie Gminy Lubochnia  przyjmowane są wnioski od mieszkańców dotyczące bezpłatnego  usunięcia wyrobów zawierających azbest w 2022 roku. Wniosek może dotyczyć demontażu i odbioru albo samego odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych. Jednocześnie informuję, iż realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Lubochnia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej urzędu oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w Punkcie informacyjnym (po prawej stronie od wejścia głównego).

Proszę o podanie we wniosku powierzchni dachu w m2, z której pokrycie azbestowe zostało albo ma  zostać zdemontowane.
W przypadku wniosku na demontaż i odbiór azbestu, który w momencie składania wniosku jest jeszcze na dachu, zgodnie z przepisami  prawa budowlanego wnioskodawca ma obowiązek zgłosić planowaną wymianę pokrycia dachowego w Wydziale  Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, 97 - 200 Tomaszów Maz. Kopię dokonanego zgłoszenia z pieczątką starostwa lub wydane przez starostwo zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu należy załączyć do wniosku  o usunięcie wyrobów azbestowych (dotyczy  tylko wniosków obejmujących jeszcze  nie zdemontowane pokrycie dachowe).
Formularze są dostępne w na stronie internetowej urzędu oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w Punkcie informacyjnym (po prawej stronie od wejścia głównego).

Wnioski o usunięcie wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy Lubochnia w Punkcie informacyjnym.

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia wniosku zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 44 710 35 10, wew. 42.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 2 =
Link
3 + 2 =