Miejscowości wchodzące w skład sołectwa:
Marianka

Organ wykonawczy:
Sołtys Bożena Szczepańska

Kontakt:
tel. kom. 790 490 919
email: b_szczepanska@lubochnia.pl

Obowiązujący statut:
Załącznik Nr 14 do UCHWAŁY Nr XII/65/11 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Lubochnia (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2011 r. Nr 314, poz. 3174; zm.: z 2011 r. Nr 314, poz. 3175 oraz z 2019 r. poz. 222)
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 2 =
Link
2 + 2 =