• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa:
Lubochenek, Kierz, Rzekietka

Organ wykonawczy:
Sołtys Zdzisław Kleczko

Kontakt:
tel. kom. 790 390 982
email: z_kleczko@lubochnia.pl

Obowiązujący statut:
Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY Nr XII/65/11 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Lubochnia (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2011 r. Nr 314, poz. 3174; zm.: z 2011 r. Nr 314, poz. 3175 oraz z 2019 r. poz. 222)
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =