• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

realizacja

Inwestycje w Gminie Lubochnia
na przestrzeni lat

2019, 2020, 2021, 2022, 2023 
oraz projekty drogowe do realizacji i w trakcie realizacji.
 

ROK 2019
Wartość inwestycji w roku - 16 481 701,75 zł, w tym:


Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki nr 487 i 488/1 obręb Lubochnia
Wartość w roku: 9 527,53 zł 
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 1 przyłącze wody o dł. 9,8 m wraz ze studzienką wodomierzową i jej uzbrojeniem; 1 przyłącze kanalizacji sanitarnej o dł. 10,0 m wraz ze studzienką kanalizacyjną.
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki nr 546/13 obręb Glinnik Nowy
Wartość w roku:  9 545,06   zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 1 przyłącze wody o dł. 9,0 m wraz ze studzienką wodomierzową i jej uzbrojeniem; 1 przyłącze kanalizacji sanitarnej o dł. 5,9 m wraz ze studzienką kanalizacyjną.
Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 146 obręb Tarnowska Wola
Wartość w roku: 7 354,66  zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 1 przyłącze wody o dł. 21,1 m wraz ze studzienką wodomierzową i jej uzbrojeniem.
Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 447 i 448 obręb Lubochnia
Wartość w roku: 3 510,86 zł  
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 1 przyłącze wody o dł. 8,0 m.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa (projekt)
Wartość w roku: 12 300,00  zł
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 733,5 m wraz z 3 przyłączami. Dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brenica (Eleonorów)
Wartość w roku: 47 892,60 zł 
Wybudowano: wodociąg o dł. 128,38 m wraz z 1 hydrantem; 5 przyłączy wody o łącznej dł. 34,5 m wraz ze studzienkami wodomierzowymi i ich uzbrojeniem.
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubochnia (projekt)
Wartość w roku: 12 300,00 zł  
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 370,9 m oraz rozbudowę sieci wodociągowej o dł. 407,7 m. Dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy.
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki nr 152/4 i 153/4 obręb Dąbrowa
Wartość w roku: 5 206,06 zł  
Wybudowano: 1 przyłącze kanalizacji sanitarnej o dł. 10,3 m wraz ze studzienką kanalizacyjną. Zrezygnowano z budowy przyłącza wodociągowego ze względu na możliwość wykorzystania istniejącego już przyłącza wody.
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki nr 499/9 obręb Lubochnia Dworska
Wartość w roku: 43 349,88 zł 
Wybudowano: 1 przyłącze wody o dł. 126,0 m wraz ze studzienką wodomierzową i jej uzbrojeniem; 1 przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 87,1 m wraz z przydomową przepompownią ścieków.
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Olszowiec
Wartość w roku: 20 100,00 zł 
Wybudowano: 2 przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 69 m wraz z 3 studzienkami kanalizacyjnymi.
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Emilianów
Wartość w roku: 46 528,83  zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 7 przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 165 m wraz z 8 studzienkami kanalizacyjnymi.
Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E
Wartość w roku: 452 968,00 zł  
Udział gminy 49,99%
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych  w Tomaszowie Maz. zadanie obejmowało:
-Rozbiórka krawężników, obrzeży i kostki betonowej
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej na dł. 860 mb
-Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
-Ustawienie krawężnika i obrzeża w ilości 800 mb
-Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
-Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
-Wykonanie warstwy wiążącej
-Wykonanie warstwy ścieralnej
- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0,75 m
Budowa zbiornika odwadniającego w m. Glinnik (projekt)
Wartość w roku: 18 081,00  zł
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy zbiornika odwadniającego o wym. 11 m x 3 m i głębokości 2,1 m oraz sieci kanalizacji deszczowej o dł. 64,13 m. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
Modernizacja drogi w m. Lubochenek-Małecz poprzez remont
Wartość w roku: 412 438,30 zł z czego w ramach dofinansowania z Samorządu Województwa Łódzkiego z programu „Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” gmina otrzymała kwotę 150 643,00 zł, co stanowi około 39 % kosztów kwalifikowanych modernizacji drogi.
Wykonano remont drogi o długości 740 m obejmujący: konstrukcję nawierzchni jezdni (podbudowa, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna) o powierzchni 3121 m2; konstrukcję nawierzchni poboczy o powierzchni 1500 m2; oznakowanie pionowe.
Odtworzenie i utwardzenie rowów przy drodze gminnej w m. Dąbrowa
Wartość w roku: 19 300,00 zł
Odtworzono i utwardzono rów przydrożny płytami ażurowymi na podbudowie piaskowej na odcinku o długości ok. 215mb.
Modernizacja rowu przydrożnego drogi Lubochenek - Małecz na działce 573 w miejscowości Małecz
Wartość w roku: 14 113,55 zł
Modernizacja rowu polegała na wykonaniu czyszczenia dna rowu na dł. ok. 100mb, ułożeniu przepustu rurowego o średnicy DN400 na odcinku ok. 66mb i następnie jego zapytanie piaskiem, zagęszczenie i przykrycie kartą Weba oraz warstwą chłonną otoczaków oraz zabezpieczenie końca przepustu ażurowymi płytami betonowymi  oraz korytkami betonowymi.
Budowa zjazdu wraz z niezbędną infrastrukturą z ul. Tomaszowskiej do drogi wewnętrznej obręb Lubochnia Dworska (projekt)
Wartość w roku:17 220,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy zjazdu o powierzchni 90 m2 wraz z odtworzeniem chodnika dla pieszych oraz rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 68,3 m i sieci wodociągowej o dł. 70,5 m.  Dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
Modernizacja rowu przydrożnego drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym działka 572 w miejscowości Małecz
Wartość w roku:28 961,58 zł
modernizacja rowu polegała na jego wyprofilowaniu i utwardzeniu płytami ażurowymi na podbudowie piaskowej o długości ok. 142 mb oraz wyprofilowanie i ułożenie przepustu wraz z niwelacją terenu humusem na odcinki ok. 24mb
Budowa budynku magazynowego na działce gminnej nr  182/1,183/1 w m. Henryków
Wartość w roku:14 760,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budynku magazynowego o powierzchni zabudowy 35 m2, powierzchni użytkowej 30,68 m2 i kubaturze 112,7 m3. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
Modernizacja altany przy świetlicy wiejskiej w Brenicy
Wartość w roku:30 197,73 zł 
Modernizacja obejmowała wykonanie utwardzenie terenu pod altaną z kostki betonowej o grubości 6 cm o powierzchni ok. 130  m2 oraz zakup 8 plandek z naświetleniami o wymiarach 2x9,84m, 4x4,10m i 2x2,3 m każda o wysokości 2,2 m, zawijanych od ziemi do okapu.
Wykonanie systemu monitoringu miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik - Osiedle
Wartość w roku:14 761,25  zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano system monitoringu w tym: 3 kamery, 1 rejestrator z dyskiem, 1 switch, 1 router, 1 szafa zewnętrzna.
Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placu zabaw w miejscowości Kochanów w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności
Wartość w roku:138 455,13  zł
Zadanie zrealizowane. Zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 4 urządzenia placu zabaw. Wybudowano ogrodzenie placu zabaw.
Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 50 000,00 zł.
Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placu zabaw w miejscowości Nowy Olszowiec w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności
Wartość w roku:136 945,08   zł
Zadanie zrealizowane. Zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 4 urządzenia placu zabaw. Wybudowano ogrodzenie placu zabaw.Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 50 000,00 zł.
Budowa ogrodzenia siłowni plenerowej w miejscowości Kochanów
Wartość w roku:3 916,73  zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano ogrodzenie o dł. 54 m i wysokości 1,7 m.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 2.883,89 zł.
Budowa ogrodzenia siłowni plenerowej w miejscowości Nowy Olszowiec
Wartość w roku:4 073,70   zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano ogrodzenie o dł. 54 m i wysokości 1,7 m.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 2.953,26 zł.
Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Tarnowska Wola
Wartość w roku:15 647,31 zł 
Zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 5.962,46 zł.
Nabycie działek w obrębie geodezyjnym nr 0016 Lubochnia Dworska nr ewidencyjny 556/11, 556/14, 555/4, 555/7, 554/2, 553/2, 551/2, 550/2, 549/2, 548/2
Wartość w roku:5 305,80 zł  
Zadanie - nabycie działek w drodze darowizny od osób fizycznych pod drogę zgodnie z miejscowym planem zrealizowane w 100%
Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem
Wartość w roku:100 842,78  zł
zakup kosiarki samojezdnej marki KUBOTA model GR2120 wraz z osprzętem tj.: z koszem na trawę, zamiatarką, pługiem  śnieżnym oraz posypywarką do soli i piasku.
Kwota dofinansowania ze środków PFRON 45.000,00 zł
Dotacja dla OSP w Lubochni na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego
Wartość w roku:2 455,00  zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano montaż oświetlenia awaryjnego w garażach i pomieszczeniach socjalnych OSP Lubochnia.
Program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020; Budowa instalacji zbiornika gazu płynnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu i instalacja centralnego ogrzewania
Wartość w roku:90 834,27 zł  
Zadanie obejmowało wykonanie budowę podziemnego zbiornika gazu o pojemności 2700 litrów wraz z instalacją zewnętrzną gazu do budynku oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej.
Program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020; Zakup i montaż klimatyzatorów
Wartość w roku: 30 000,00 zł  
Zakupiono 4 klimatyzatory wewnętrze o mocy 3,5 kW oraz jeden wewnętrzny o mocy 5,3 kW typu UKURA firmy Rosento  w systemie split wraz z jednostkami zewnętrznymi. Klimatyzatory sterowane pilotem na podczerwień. Montaż obejmował wykonanie instalacji freonowej, zasilania elektrycznego oraz grawitacyjnej instalacji odprowadzania skroplin.
85295- Program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020; Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem
Wartość w roku: 13 677,20 zł 
Zakupiono kuchnię gazową 6 palnikową z piekarnikiem elektrycznym marki LOZAMET, model KG6PEMAX
Zakup centrali telefonicznej
Wartość w roku: 10 270,50 zł  
Zadanie zrealizowane. Zamontowano centralkę telefoniczną, 8 linii miejskich analogowych, 48 linii wewnętrznych analogowych, 8 linii wewnętrznych systemowych
Modernizacja serwerowni Urzędu Gminy Lubochnia
Wartość w roku:89 088,13 zł  
Zadanie zrealizowane. Zainstalowano 3 switche, 3 zasilacze UPS, serwer Windows, serwer NAS, zaporę sieci UTM, konsolę KVM.
Budowa garażu OSP w miejscowości Małecz
Wartość w roku:9 840,00 zł 
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budynku garażu o powierzchni zabudowy 62,59 m2, powierzchni użytkowej 52,25 m2 i kubaturze 223,35 m3. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień (projekt)
Wartość w roku:14 883,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla nadbudowy i rozbudowy budynku OSP. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej  w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku
Wartość w roku:14 938,35 zł  
Wentylacja została wykonana z rur ocynkowanych fi180/125 izolowanych, wykonanie jej obejmowało przejście przez strop i dach z uszczelnieniem, przewody zostały zakończone nasadą typu TURBOWENT
Budowa systemu domofonów wizyjnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni
Wartość w roku:15 818,53 zł  
Budowa systemu domofonów wizyjnych w ZSP w Lubochni obejmowała: instalacje: na drzwiach wejściowych wewnętrznych elektrozaworów trzymających z przyciskiem wejścia, paneli domofonowych podtynkowych z kamerą kolorową, centrali domofonowej, dwóch monitorów kolorowych do podglądu dzwoniących oraz słuchawki domofonowej oraz uruchomienie i konfiguracje systemu.
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lubochnia Górki
Wartość w roku:142 273,47
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: wodociąg o dł. 644,37 m wraz z 3 hydrantami; 1 przyłącze wody o dł. 30,02 m wraz ze studzienką wodomierzową i jej uzbrojeniem.
Budowa przyłącza wodociągowego w m. Dąbrowa (do działki nr 214/3)
Wartość w roku:Wartość w roku:6 089,00  
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 1 przyłącze wody o dł. 39,6 m wraz z zestawem opomiarowania.
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Olszowiec (do działki nr 29/1)
Wartość w roku:8 000,00 zł  
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: 1 przyłącze wody o dł. 12,65 m wraz ze studzienką wodomierzową i jej uzbrojeniem; 1 przyłącze kanalizacji sanitarnej o dł. 10,0 m wraz z 2 studzienkami kanalizacyjnymi.
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Małecz (do działki nr 269,270)
Wartość w roku:32 154,32
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: wodociąg o dł. 95 m wraz z 1 hydrantem; 2 przyłącza wody o łącznej dł. 9 m, 1 studzienkę wodomierzową wraz z jej uzbrojeniem.
Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec,  Jasień,  Dąbrowa , przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa
Wartość w roku:6 686 402,70 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dąbrowie. Nadbudowano i przebudowano stację uzdatniania wody w Dąbrowie. Trwają roboty budowlane związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Emilianowie, Olszowcu, Nowym Olszowcu, Jasieniu. Trwa realizacja w formule "projektuj i buduj" suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków.
Budowa wodociągu w m. Luboszewy
Wartość w roku:37 331,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
Budowa wodociągu w miejscowości Luboszewy (etap III)
Wartość w roku:27 057,88 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: wodociąg o dł. 203 m wraz z 1 hydrantem.
Gospodarka niskoemisyjna  - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia
Wartość w roku:7 343,10 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano działania promocyjne.
Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Maz.
Wartość w roku:34 747,00 zł
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych  w Tomaszowie Maz.
Termin zakończenia 2020 rok,  przygotowywany jest projekt.
Rozbudowa drogi w m. Brenica (Eleonorów) projekt
Wartość w roku:56 765,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy drogi o dł. 214,64 m wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej. Uzyskano decyzję ZRiD.
Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Nowy Jasień (projekt)
Wartość w roku:115 257,26 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano 2 studnie chłonne, 4 wpusty deszczowe, 2 studnie kanalizacyjne, 30 m drenażu rozsączającego oraz 60 m2 utwardzenia terenu z kostki.
Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów-II etap
Wartość w roku:36 211,00 zł
Przygotowana została dokumentacja , oraz wydane zostało pozwolenie na budowę. Trwa wypłata odszkodowań za wywłaszczenie.
Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w m. Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą
Wartość w roku:127 256,28 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.
Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki  (projekt)
Wartość w roku:9 918,70 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji ZRiD.
Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)
Wartość w roku:20 160,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji ZRiD.
Rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Kierz
Wartość w roku:88 042,28 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano wlot/wylot skrzyżowania o dł. 39,28 m.
Budowa drogi w m. Luboszewy (projekt)
Wartość w roku:14 500,00 zł
Zadanie zrealizowane. Uzyskano decyzję ZRiD na budowę drogi o dł. 893,36 m.
Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień
Wartość 1 112 757,43 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni –kolejny  etap
Wartość w roku: 3 579 706,53 zł
Wybudowano budynek o powierzchni zabudowy 766 m2, powierzchni użytkowej 1470,14 m2 i kubaturze 7180 m3.
Budowa świetlicy wiejskiej w Luboszewach
Wartość w roku:102 906,66 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowy Glinnik (osiedle)
Wartość w roku:481 429,81 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano: boisko wielofunkcyjne, dojścia i utwardzenia terenu, obiekty małej architektury, oświetlenie boiska
Zakup i montaż klimatyzatorów ściennych do świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu
Wartość w roku:12 742,80 zł  
Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów ściennych o mocy 7 kW typu UKURA  w systemie split, sterowanie pilotem na podczerwień
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w gminie Lubochnia
Wartość w roku:26 266,80 zł  
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano program Funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentacje aplikacyjną.
Budowa przedszkola w Lubochni
Wartość w roku:1 668 504,30 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Glinnik
Wartość w roku:26 151,65 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Małecz gmina Lubochnia
Wartość w roku:23 763,60 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano 6 słupów i 3 oprawy oświetleniowe na wysięgnikach.
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Luboszewy-Nowy Glinnik-Osiedle
Wartość w roku:11 685,00 zł  
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia (11 słupów z wysięgnikami i oprawami LED). Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
 

Powrót do góry strony

ROK 2020
Wartość inwestycji w roku - 26 432 611,43 zł, w tym:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa przyłączy wodociągowych  i kanalizacji sanitarnej w m. Albertów i Nowy Jasień
Wartość w roku: 250 852,48 zł  
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 215,6 m, przyłącza kanalizacji sanitarnej o dł. 181 m, przyłącza wodociągowe o dł. 53,5 m oraz studnię wodomierzową w ilosci 1 szt
Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w drodze powiatowej 4315E w m. Olszowiec działka nr 625
Wartość w roku: 3 619,32  zł
Nabycie przyłącza kanalizacyjnego w40 o długości 12 mb oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej ks160 od długości 7mb w pasie drogi powiatowej nr 4315E
 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim
Wartość w roku: 34 747,00 zł  
Podpisana została umowa z Powiatem Tomaszowskim na pomoc finansową. Zakres projektu obejmuje:
- przebudowę nawierzchni jezdni drogi na odcinku 3+781,00 km,
- budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników,
- budowę kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych, przepustów,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,
- wycinkę kolidujących drzew
Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola
Wartość w roku: 14 500,00 zł
zakupiono i zamontowano: 2 szt. klimatyzatorów KAISAI FLY 5,3kW KWX-18HRDI oraz 1 szt. klimatyzatora KAISAI FLY 3,5kW KWX-12HRDI
Zakup działki w m. Luboszewy
Wartość w roku: 47 282,40 zł
zakup nieruchomości w miejscowości Luboszewy, dz. nr ew. 42 o pow. 0,68  ha z przeznaczeniem na realizację zadań Gminy Lubochnia.
Budowa skateparku w m. Nowy Glinnik Osiedle (projekt)
Wartość w roku: 11 070,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową i dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wartość kosztorysowa robót - 148 472,61 zł brutto.
Nabycie działki nr ewid.547/2 i 546/2 o pow. 0,0415 ha obręb geodezyjny nr 0016 Lubochnia Dworska
Wartość w roku: 2 539,63 zł
Nabycie nieruchomości w drodze darowizny w miejscowości Lubochnia Dworska, nr ewid.547/2 o pow. 0,0208 i 546/2 o pow. 0,0207 ha z przeznaczeniem pod drogę gminną
Zakup działki nr ewid.545/2 i 544/2 o pow.0,1301 obręb geodezyjny nr 0016 Lubochnia Dworska
Wartość w roku: 58 382,45 zł.
Odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Lubochni Dworskiej oznaczonej nr dz. 545/2 o pow. 0,0658 ha oraz 544/2 o pow. 0,0643 ha z przeznaczeniem na drogę gminną
Doposażenie placu zabaw w m. Lubochnia Górki
Wartość w roku: 19 680,00 zł
Plac zabaw doposażono o: zestaw sprawnościowy obejmujący: kratownice linową drabinkę poziomą, przejście liniowe, belkę balansującą  wraz z podestami; stolik do gry w szachy wraz z siedziskami; ławostół oraz wykonano bezpieczne nawierzchnie pod istniejącymi huśtawkami oraz zjeżdżalniami.
Utworzenie biura obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Lubochnia
Wartość w roku: 44 256,53 zł
Zakup laptopa Lenovo Ideapad V15, procesor Inetl I3, Pamięc Ram 8 GB, Dysk 256 GB SSD, matryca 15,6', Windows 10 PRO, Komputer AiO HP procesor Inetl I3, Pamięc Ram 8 GB, Dysk 512 GB SSD, matryca 23'', Windows 10 PRO, Drukarki Kyocera ECOSYS P3145, Kserokopiarki Kyocera TASKalfa 4053ci, Telefonu systemowego Panasonic KX-DT546 wraz z konsolą DSS Panasonic KX-DT590 oraz zestawem Handsfree do telefonu. Ponadto zakupiony został stół, zestaw mebli, krzesła
Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Glinniku
Wartość w roku: 162 975,00 zł
W ramach zadania wykonano modernizację podłóg w 6 salach  dydaktycznych + pokój nauczycielski o pow. 190,364 m2  i w sali gimnastycznej o pow. 107,100 m2 oraz wykonano malowanie w 6 salach + pokój nauczycielski  o pow. 652,973 m2 i w sali gimnastycznej o pow. 198,64 m2
Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Lubochnia
Wartość w roku: 20 951,51zł
Zakup serwera ma potrzeby programu 500+ o parametrach:
Procesor - liczba rdzeni 10, liczba wątków 20, punkty PassMark co najmniej 15098, Pamięć RAM - 64 GB (2x32 GB),  Porty LAN - 2 szt (10/100/1000Base-T(X)), Kontroler RAID – sprzętowy 1 szt, Dysk – 600GB (SAS) 6 szt, Obudowa – Rack 2U. System operacyjny: Windows Server Standard 2019 16 Core."
Budowa oświetlenia ulicznego drogi  gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec (projekt)
Wartość w roku: 11 562,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa robót - 58 858,64 zł brutto.
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tarnowska Wola (projekt)
Wartość w roku: 10 086,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa robót - 100 134,69 zł brutto.
Nowe oblicze kultury – zakup wyposażenia sali koncertowej i studia nagrań Gminnego Centrum Kultury w Lubochni- dotacja celowa
Wartość w roku: 189 190,41 zł
W ramach zadania do nowo powstałej  sali widowiskowej zakupione zostały : system nagłaśniający, system oświetlenia scenicznego, mechanika sceniczna i okotarowanie, podesty sceniczne, rolety zaciemniające do okien , zestaw do projekcji multimedialnych (projektor + ekran) oraz wyposażenie studia nagrań.
Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa
Wartość w roku: 4 438 730,30 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano: budowę i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa oraz nadbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa. W trakcie realizacji jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków. Umowny termin zakończenia robót budowlanych - 31.03.2021 r. Termin umowny uzyskania pozwolenia na użytkowanie - 30.04.2021 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy (projekt)
Wartość w roku: 78 720,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową i uzyskano pozwolenia na budowę czterech odcinków kanalizacji sanitarnej. Wartość kosztorysowa robót - 9 999 327,72 zł brutto.
Budowa wodociągu w m. Luboszewy
Wartość w roku: 69 119,91 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót budowlanych - 30.06.2021 r.
Budowa wodociągu w m. Jakubów
Wartość w roku: 2 460,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Wartość kosztorysowa robót - 52 424,74 zł brutto. Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz wykonanie robót budowlanych planowane są do realizacji na 2021 r.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do działki 154/17, obręb 0006-Glinnik I
Wartość w roku: 2 460,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Wartość kosztorysowa robót - 85 971,38 zł brutto. Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz wykonanie robót budowlanych planowane są do realizacji na 2021 r
Gospodarka niskoemisyjna  -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia
Wartość w roku: 635 565,43 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano dostawę i montaż wraz z projektami 37 szt. instalacji kotłów na biomasę (pellet) o mocach od 13 kW do 28 kW. Pozostało do zrealizowania w ramach podpisanych umów: 1) Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji 20 szt. kotłów na ekogroszek o mocach od 17 kW do 36 kW. Termin realizacji do 31.10.2021 r.; 2) Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji 18 szt. kotłów na gaz płynny o mocach od 18 kW do 30 kW. Termin realizacji do 31.10.2021 r.; 3)  Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji 10 szt. kotłów na gaz ziemny o mocach od 18 kW do 30 kW. Pozostało do ogłoszenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem 4 szt. powietrznych pomp ciepła o mocach od 7 kW do 12 kW. Wartość szacunkowa 134.680,00 zł netto.
Gospodarka niskoemisyjna  -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II
Wartość w roku: 59 737,20 zł
Pozyskano dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 o łącznej kwocie 3.914.610,40 zł. Przesłano dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. W ramach projektu planowana jest wymiana starych źródeł ciepła na nowe, w tym: 1) w budynkach jednorodzinnych: 18 szt. kotłów na pellet; 11 szt. kotłów na gaz ziemny; 50 szt. kotłów na gaz płynny; 8 szt. powietrznych pomp ciepła. 2) w budynku użyteczności publicznej ZSP w Lubochni - 1 szt. gruntowej pompy ciepła. Szacunkowa wartość ogółem robót budowlanych wynosi 5.424.900,90 zł brutto.
Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap II)
Wartość w roku: 1 055 868,50 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano 37 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,15 kW do 10,395 kW działających w systemie on-grid, w tym: na budynkach mieszkalnych - 10 szt., na budynkach gospodarczych - 20 szt., na gruncie - 7 szt. oraz 3 szt. zestawów instalacji gruntowych pomp ciepła, w tym 1 zestaw o mocy 11,2 kW, 2 zestawy o mocy 14,5 kW.
Całkowita wartość zadania 1.078.358,60 zł
w tym kwota dofinansowania UE ze środków EFRR na lata 2014-2020 wyniosła 717 621 21 zł.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w m. Henryków - pomoc finansowa dla powiatu tomaszowskiego
Wartość w roku: 245 588,00 zł
Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego. Całkowita wartość zadania 491.176,16 zł -  odcinek drogi objęty robotami wynosił 1 362,72 mb i obejmował  budowę zjazdów w ciągu chodnika wraz z elementami odwodnienia.
Rozbudowa drogi w m. Brenica (Eleonorów)
Wartość w roku: 582 412,14 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek drogi o dł. 214,64 m i szer. jezdni od 5,50 m do 3,50 m wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej, przyłączami kanalizacji sanitarnej i przyłączani wody oraz budową oświetleniem.
Całkowita  wartość zadania 589.118,14 zł
DOFINANSOWANIE - 528 768,14 zł
Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów-II etap
Wartość w roku: 930 644,96 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek drogi o dł. 797,85 m i szer. jezdni 4,50 m wraz z kanalizacją deszczową.
Całkowita wartość zadania: 1 076 666,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w m. Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą
Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek drogi o dł. 900,92 m i szer. jezdni 5,50 m wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, przebudową sięci wodociągowej oraz budową oświetlenia.
Łączna wartość zadania 4 719.771,72 zł
w tym dofinansowanie ze środków FDS w kwocie 2.814.825,00 zł
Rozbudowa drogi  w m. Lubochnia Górki - Jakubów
Wartość w roku: 10 045,20 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wartość umowna robót budowlanych - 885 240,70 zł brutto. Termin umowny wykonania robót budowlanych - 24.09.2021 r.
Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gm. Lubochnia
Wartość w roku: 20 588,00 zł
Wypłata odszkodowań za wywłaszczenia.
Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki 
Wartość w roku: 26 076,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRiD. Wartość kosztorysowa robót - 4 573 851,38 zł brutto. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS. Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane planowane jest po przyznaniu dofinansowania w 2021 r.
Budowa drogi w m. Tarnowska Wola-Bielawy
Wartość w roku: 3 528,00 zł
Wypłata odszkodowań za wywłaszczenia.
Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)
Wartość w roku: 9 825,40 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRiD. Wartość kosztorysowa robót - 1 436 301,79 zł brutto.
Rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Kierz
Wartość w roku: 10 739,00 zł
Zadanie zrealizowane w 2019 r. – Odszkodowania
Całkowita wartość zadania 122 782,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 116257Ew m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień
Wartość w roku: 2 181 356,35 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano odcinek drogi o dł. 2,995 km i szerokości jezdni 5,50 m.
Całkowita wartość zadania 3 314 113,78 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków FDS w kwocie 1.991.272,00 zł.
Budowa drogi w m. Luboszewy
Wartość w roku: 8 400,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRiD. Wartość kosztorysowa robót - 1 722 447,19 zł brutto
Rozbudowa i przebudowa dr.gm.nr116258EN.Glinnik-Dąbrowa-Dąbrowa Osiedle-Podlas-Glinnik
Wartość w roku: 18 876,00 zł
Wypłata odszkodowań za wywłaszczenia.
Budowa zjazdu wraz z niezbędną infrastrukturą z ul. Tomaszowskiej do drogi wewnętrznej obręb Lubochnia Dworska
Wartość w roku: 222 081,64 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano zjazd o powierzchni 100 m2 oraz chodniki i dojścia o powierzchni 200 m2. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 68,3 m oraz sieć wodociągowa o dł. 70,5 m.
Całkowita wartość zadania 240 220,00
Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni
Wartość w roku: 1 574 924,62 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano budynek o powierzchni użytkowej 1 470,14 m2, powierzchni całkowitej 1 889,32 m2, powierzchni zabudowy 765,00 m2 l kubaturze 7 180,00 m3
Całkowita wartość zadania 5 762 139,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Luboszewach
Wartość w roku: 1 395 850,29 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano budynek o powierzchni użytkowej 223,99 m2, powierzchni zabudowy 261,50 m2 kubaturze 1311,16 m3. Wykonano parking na 14 miejsc postojowych oraz instalację fotowoltaiczną. Wyposażono obiekt w sprzęt kuchenny, meble oraz sprzęt komputerowy.
Całkowita wartość zadania: 1.538.605,74 zł
Dofinansowanie 500.000,00 zł,
Zamiana działki stanowiącej własność gminy Lubochnia położonej w obrębie Olszowiec Nowy numer ewidencyjny 206/2 o pow. 0,0794 ha z działką numer  ewidencyjny 207/4 o pow. 0,0794 ha
Wartość w roku: 2 000,00 zł
zamiana działki 206/2 na działkę 207/4 w miejscowości Nowy Olszowiec w związku z budową placu zabaw.
Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień
Wartość w roku: 457 495,01 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano rozbudowę budynku o zadaszenie nad schodami, nadbudowę dachu nad istniejącym budynkiem wraz z przebudową istniejących ścian zewnętrznych w budynku.
Całkowita wartość zadania 514 883,00
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w gminie Lubochnia
Wartość w roku: 1 599,80 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy.
Budowa hydrantu p.poż. w m. Henryków
Wartość w roku: 1 230,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Wartość kosztorysowa robót - 11 612,81 zł brutto. Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz wykonanie robót budowlanych planowane są do realizacji na 2021 r.
Budowa przedszkola w Lubochni
Wartość w roku: 6 562 273,21 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano budynek przedszkola o powierzchni użytkowej 1 693,00 m2; powierzchni zabudowy 1 214,20 m2 i kubaturze 8 500,00 m3. Wykonano zagospodarowanie terenu przedszkola w tym: utwardzenia terenu, tereny zielone, ogrodzeni, plac zabaw. Zakupiono niezbędne wyposażenie przedszkola w tym: wyposażenie zaplecza kuchennego, wyposażenie edukacyjne, meblowe, socjalne i biurowe, zabawki
Całkowita wartość zadania 10 582.720,66 zł sfinansowana została:
- ze środków unijnych w kwocie 4.640.351,50 zł,
- ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 436.835,00 zł, w tym w formie pożyczki 305.789,00 zł
 i dotacji 131.046,00 zł (wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego),
- ze środków własnych gminy w kwocie 5.505.534,16 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Glinnik
Wartość w roku: 89 508,94 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć oświetleniową o dł. 950 m w tym: słupy oświetleniowe - 22 szt., rozdzielnię oświetlenia ulicznego - 1 szt.
Całkowita  wartość zadania: 127 467,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Luboszewy-Nowy Glinnik-Osiedle
Wartość w roku: 66 030,46 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć oświetleniową YAKXs 4x35 mm2 o długości 630 m, słupy aluminiowe z oprawami LED o mocy 72 W - 11 szt. sieć oświetleniową Całkowita wartość zadania 77 785,
Rozbudowa oświetlenia wzdłuż dojścia do kompleksu rekreacyjnego w m. Nowy Glinnik - Osiedle
Wartość w roku: 13 519,37 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć oświetleniowa ą YAKXs 4x35 mm2 o dł. 96 m w tym słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami LED o mocy 48 W - 3 szt.
 

Powrót do góry strony


ROK 2021
Wartość inwestycji w roku - 7 697 526,93 zł, w tym:


Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa.
W ramach projektu wykonano roboty budowlane związane z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień i Dąbrowa o łącznej długości 11,77 km, zmodernizowano stację uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa oraz wybudowano słoneczną suszarnię osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej.
Całkowita wartość zadania 12.435.883,14 zł
Ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8 158 123,91 zł,
Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie umorzenia w kwocie 185 547,00 zł,
Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2 655 948,00 zł, w tym w formie pożyczki 1 859 164,00 zł i dotacji 796 784,00 zł,
Ze środków własnych gminy w kwocie 1.436.264,23 zł.
Budowa wodociągu w m. Lubochnia ul. Zapłotnia
Wartość w roku: 23 163,50 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 160 mm i długości 89,6 m.
Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola i Małecz (projekt)
Wartość w roku: 6 500,00 zł
Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 532,6 m. Dokonano skutecznego zgłoszenia budowy.
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Luboszewy (działka nr ewid. 157)
Wartość w roku: 49 928,98 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 110 m i długości 117,5 m, 1 hydrant pożarowy oraz 8 przyłączy wodociągowych o średnicy 40 mm i łącznej długości 55,0 m.
Budowa ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Lubochni
Wartość w roku: 9 829,97 zł 
Ogrodzenie długości 54 mb, z paneli metalowych z drutu $5 z gwarancją na 10 lat od strony ulicy Zapłotniej.
Modernizacja drogi w m. Tarnowska Wola Ogrody
Wartość w roku:129 891,17 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi wewnętrznej o długości 470 m, szer. jezdni 3,5 m, szer. obustronnych poboczy 2x0,5 m, wraz ze zjazdem z drogi gminnej Nr 116252E.
Modernizacja drogi gminnej nr 116271E w miejscowości Luboszewy
Wartość w roku:559 055,74 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi o długości 916 m, szer. jezdni 5,0 m, obustronnych poboczy 2x0,75 m, wraz z odwodnieniem i oznakowaniem.
Modernizacja drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej 1354 w obrębie geodezyjnym Jasień I
Wartość w roku:81 454,25 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi o długości 1220 m, szer. jezdni od 3,5 m do 5,0 m.
Modernizacja drogi w m. Glinnik
Wartość w roku:90 650,85 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi o długości 210 m, szer. jezdni od 3,5 m do 5,0 m, szer. obustronnych poboczy 2x0,5 m.
Modernizacja drogi w m. Kierz
Wartość w roku:56 843,81 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację drogi o długości 176 m, szer. jezdni 3,5 m, szer. obustronnych poboczy 2x0,5 m.
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu altany na świetlicę wiejską sołectwa Kochanów
Wartość w roku:159 988,03 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano budynek o powierzchni zabudowy 15,06 m2, powierzchni użytkowej 13,13 m2 i kubaturze 60,42 m3.
Zakup nieruchomości położonej w m. Nowy Glinnik
Wartość w roku:27 527,68 zł
Zakupiono działkę nr ewid. 30/2, o pow. 0,04 ha
Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w m. Luboszewy
Wartość w roku:25 238,81 zł
W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe wraz z podmurówką o długości ok.  60 mb oraz furtkę oraz ułożono kostę betonową na parkingu przy świetlicy o pow. 331 m2
Zagospodarowanie działki gminnej nr ewidencyjny 42 w m. Luboszewy
Wartość w roku:21 541,61 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano ogrodzenie działki oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę placu zabaw i siłowni plenerowej. Dokonano skutecznego zgłoszenia budowy.
Zakup działki z przeznaczeniem na siłownię plenerową oraz plac zabaw w m. Glinnik
Wartość w roku:32 532,68 zł
Zakupiono działkę nr ewid. 157/2 i 158/2 o pow. 0,666 ha
Bezpieczna świetlica -zakup i montaż ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Luboszewach w ramach naboru" Sołectwo na plus"
Wartość w roku:14 071,45 zł
W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe wraz z podmurówką o długości ok.  65 mb wraz z furtką oraz bramą dwuskrzydłową.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 9.334,00 zł.
Kuchenne aranżacje- zakup kuchni gastronomicznej wraz z piekarnikiem do świetlicy wiejskiej w Nowym Jasieniu w ramach naboru "Sołectwo na plus"
Wartość w roku:12 184,38 zł
Zadanie zrealizowane. Zakupiono kuchnię gazową 6-palnikową z piekarnikiem elektrycznym.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.
Spędzamy czas na świeżym powietrzu - zagospodarowanie terenu w m. Nowy Glinnik- Osiedle w ramach naboru "Sołectwo na plus"
Wartość w roku:14 932,20 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano altanę drewnianą o wym. 4x4 m wraz z wyposażeniem (stół + 2 ławki).
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.
W zdrowym ciele zdrowy duch - budowa siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brenica w ramach naboru" Sołectwo na plus"
Wartość w roku:10 976,52 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano siłownię plenerową (urządzenia - 3 szt. tj. twister, biegacz, wioślarz oraz regulamin siłowni plenerowej).
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.
Zagospodarowanie terenu Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu-zakup kostki betonowej  w ramach naboru "Sołectwo na plus"
Wartość w roku:18 918,32 zł
Zakupiono kostkę betonową dwuteownik bez fazy, 8 cm, kolor grafit - 490 m2
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.
Budowa utwardzonych dojść przy świetlicy w Luboszewach w gminie Lubochnia
Wartość w roku:13 530,00 zł
Wykonano podbudowę, obsadzono krawężniki  oraz ułożono kostkę brukową dwuteownik bez fazy, 8 cm na obszarze ok. 83,5 m2
Zakup i montaż wiaty nad piecem do wypieku chleba przy świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola
Wartość w roku:23 370,00 zł
Wykonano podbudowę, obsadzono krawężniki  oraz ułożono kostkę brukową dwuteownik bez fazy, 8 cm na obszarze ok. 83,5 m2
Zagospodarowanie terenu Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu poprzez wykonanie podbudowy pod ułożenie kostki betonowej
Wartość w roku:18 892,80 zł
Wykonano podbudowę wraz z zagęszczeniem oraz wykonano podsypkę cementowo-piaskową pod ułożenie kostki brukowej dwuteownik bez fazy, 8 cm  na powierzchni ok. 480 m2
Zakup i montaż kotła na ekogroszek w budynku przy ul. Tomaszowskiej 15 w gminie Lubochnia
Wartość w roku:24 919,23 zł
Zakupiono i zamontowano kocioł grzewczy C.O. STALMARK 33 kW ECO PIONIER   z automatycznym podajnikiem.
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. na zakupy inwestycyjne (samochód osobowy oznakowany do Komisariatu Policji w Czerniewicach)
Wartość w roku:12 500,00
Zakupiony został pojazd oznakowany marki KIA Sportage 1.6, typ QLE
Modernizacja podłóg w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni
Wartość w roku:201 351,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację podłóg oraz malowanie ścian i sufitów w ośmiu salach lekcyjnych, trzech salach pomocniczych oraz pokoju dyrektora i kancelarii.
Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lubochni
Wartość w roku:33 210,00 zł
w ramach modernizacji wykonano: Wymianę 90 m2 papy termozgrzewalnej nawierzchniowej;
Naprawę i renowację 60 m2 papy termozgrzewalnej nawierzchniowej;
Nowe obróbki kominów – 12 szt. ok. 90 mb;
Kratki na otwory wentylacyjne na 4 kominach.
Modernizacja dachu na oczyszczalni ścieków w Gminie Lubochnia
Wartość w roku:49 727,70 zł
Wykonano modernizację dachu na oczyszczalni ścieków. Dokonano wymiany 290m2 blachy trapezowej i 80 mb orynnowania.
Budowa oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej w m. Luboszewy działka nr ewid. 247
Wartość w roku:23 739,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano oświetlenie drogi na długości 180 m (słupy oświetleniowe - 4 szt.)
Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień (projekt)
Wartość w roku:10 086,00 zł
Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia ulicznego o długości sieci nn 660 m (słupy oświetleniowe - 16 szt.). Uzyskano pozwolenie na budowę.
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszowiec (projekt)
Wartość w roku:10 332,00 zł
Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia ulicznego o długości sieci nn 550 m (słupy oświetleniowe - 11 szt.). Uzyskano pozwolenie na budowę.
Zakup cymbergaja - dotacja dla GCKiBP w Lubochni
Wartość w roku:15 990,00 zł
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni w 2021 zakupiło wodoodporne urządzenie Cymbergaj AH Arctic/Shark 6ft
Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Lubochnia ul. Łódzka 57A (projekt)
Wartość w roku:7 380,00 zł
Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia 1/2 płyty boiska (słupy oświetleniowe - 7 szt.). Uzyskano pozwolenie na budowę.
Budowa i rozb. kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa
Wartość w roku:2 096 619,13 zł
Zadanie zrealizowane. Kanalizację sanitarną i stację uzdatniania wody
wykonano w latach poprzednich. W 2021 r. wybudowano suszarnię osadu o parametrach: pow. zabudowy - 1152,9 m2; pow. użytkowa - 1079,1 m2; kubatura - 5660,73 m3. Suszarnia wyposażona w dwie automatyczne przewracarki, system wentylacji i oświetlenie. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu środków unii europejskiej oraz WFOŚiGW.
Całkowitta wartość zadania 12.435.883,14 zł
Budowa wodociągu w m. Luboszewy
Wartość w roku:109 819,51 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągowa o średnicy 110 mm i długości 1071,7 m, 9 hydrantów pożarowych oraz 80 szt. przyłączy wodociągowych o średnicy 40 mm i łącznej długości 483,2 m.
Budowa wodociągu w m. Jakubów
Wartość w roku:20 781,69 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 110  mm i długości 75 m oraz 1 hydrant pożarowy.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubochnia
Wartość w roku:38 576,64 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową o średnicy 110  mm i długości 407,7  m oraz 1 hydrant pożarowy.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do działki 154/17, obręb 0006-Glinnik I
Wartość w roku:50 046,91 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano przyłącze o długości 40,5 m oraz wyposażono istniejącą przepompownię ścieków.
Gospodarka niskoemisyjna  -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia
Wartość w roku:466 790,64 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wymianę źródeł ciepła w całym zakresie. Pozostało rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego - RPO.
Gospodarka niskoemisyjna  -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II
Wartość w roku:26 676,94 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - RPO. Wyłoniono wykonawcę na dostawę i montaż powietrznych pomp ciepła - roboty w trakcie realizacji.
Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)
Wartość w roku:88 154,10 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - RPO.
Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia - pomoc finansowa dla powiatu tomaszowskiego
Wartość w roku:500 000,00 zł
Udzielono pomoc finansową Powiatowi Tomaszowskiemu (modernizacja gruntów i budynków w gminie Lubochnia) dotyczy całej gminy i polega na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska (projekt)
Wartość w roku:59 470,50 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.  Trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym.
Rozbudowa drogi  w m. Lubochnia Górki - Jakubów
Wartość w roku:1 007 571,23
Zadanie zrealizowane. Wykonano rozbudowę drogi o parametrach: długość - 475,33 m; szerokość jezdni - 5,00 m; szerokość jednostronnego pobocza gruntowego ulepszonego - 0,75 m; szerokość jednostronnego pobocza utwardzonego - od 1,0 m do 3,0 m. Wykonano 11 przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm i łącznej długości 61,99 m.
Całkowita wartość zadania wyniosła 958.770,43 zł, w tym dofinansowanie ze środków RFRD (dawniej: FDS) w kwocie 456.539,00 zł.
Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki 
Wartość w roku:202 430,27 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, zakończone unieważnieniem ze względu na wyższą cenę najkorzystniejszej oferty niż kwota jaką dysponował Zamawiający. Wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań za wywłaszczenia.
Rozbudowa drogi w m. Glinnik
Wartość w roku:95 783,08 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRiD w 2020 r. - Odszkodowania.
Rozbudowa drogi w m. Brenica (Eleonorów)
Wartość w roku:7 520,00 zł
Zadanie zrealizowane w 2020 r. – Odszkodowania
Budowa drogi w m. Luboszewy
Wartość w roku:138 677,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRiD w 2019 r. - Odszkodowania.
Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni
Wartość w roku:89 976,94 zł
Wykonano pomieszczenie kawiarenki (malowanie ścian + płytki ceramiczne) oraz wypłacono pozostałą część waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy 61 500,00 zł
Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia
Wartość w roku:9 253,18 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
Budowa skateparku w m. Nowy Glinnik - Osiedle
Wartość w roku:181 077,40 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano skatepark o nawierzchni betonowej i powierzchni 348 m2 wraz z urządzeniami (przeszkodami) i elementami małej architektury.
Całkowita wartość zadania 192.147,40 zł
Przyznana dotacja w kwocie 50.000,00 zł
Budowa zbiornika odwadniającego w m. Glinnik
Wartość w roku:124 230,00 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano zbiornik o objętości czynnej 251 m3, sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 64,13 m wraz z 4 wpustami oraz ogrodzenie terenu wraz z brama wjazdową.
Całkowita wartość zadania 155 337,00
Budowa drogi w m. Henryków
Wartość w roku:9 272,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRiD w 2016 r. - Odszkodowania.
Dostosowanie pomieszczenia w Budynku Urzędu Gminy do pełnienia funkcji systemu bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych.
Wartość w roku:11 959,78 zł
W ramach zadania wykonano malowanie pomieszczenia, ułożono płytki na podłodze oraz zakupiono i zamontowano drzwi antywłamaniowe klasy 4 z wkładkami klasy 6.
Budowa garażu OSP  w m. Małecz
Wartość w roku:6 412,19 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w gminie Lubochnia
Wartość w roku:441 657,74 zł
Zadanie zrealizowane. Wykonano termomodernizację budynku obejmującą: wymianę stolarki zewnętrznej, ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy, wymianę instalacji C.O. i C.W.O.
Całkowita wartość zadania: 469.524,34 zł
Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 358.197,61 zł, w tym kwota dofinansowania UE ze środków EFRR na lata 2014-2020 wyniosła 247 661,61 zł, z WFOŚi GW dotacja 33.156,00zł, pożyczka 77.380,00 zł.
Budowa hydrantu p.poż w m. Henryków
Wartość w roku:4 463,16 zł
Zadanie zrealizowane. Wybudowano 1 hydrant pożarowy.
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni
Wartość w roku:3 690,00 zł 
Wykonanie opracowania projektowego sieci teleinformatycznej w ZSP w Lubochnia w ramach zadania "Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni" przez firmę P.U.H. Taurus sp z o.o. z Tomaszowa Maz.
   
Powrót do góry strony

ROK  2022
Wartość inwestycji w roku - 7 533 854,05 zł w tym:

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy (projekt)
Wartość w roku: 2 200,00 zł 
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy (projekt)
Wartość w roku:2 800,00 zł  
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012- Jasień Nowy (projekt)
Wartość w roku:2 200,00  zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz (projekt)
Wartość w roku: 2 200,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020- Małecz (projekt)
Wartość w roku:2 200,00 zł 
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy (projekt)
Wartość w roku:2 200,00 zł 
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022- Olszowiec A (projekt)
Wartość w roku:2 200,00 zł  
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)
Wartość w roku:1 300,00  zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)
Wartość w roku:1 300,00  zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)
Wartość w roku:1 500,00  zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)
Wartość w roku:1 500,00  zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK (projekt)
Wartość w roku:36 279,00 zł 
Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy
Modernizacja drogi powiatowej 4316E w m. Dąbrowa
Wartość w roku:50 000,00 zł 
Porozumienie z Powiatem. (pomoc finansowa)
Rozbudowa drogi powiatowej  nr 4313E w miejscowości Glinnik
Wartość w roku:30 000,00  zł
Porozumienie z Powiatem (pomoc finansowa)
Modernizacja rowu przy drodze gminnej nr.116259E w miejscowości Nowy Glinnik
Wartość w roku:12 959,03 zł  
Wykonano utwardzenie części rowu płytami ażurowymi oraz pogłębiono istniejący rów na długości około 490m.
Zakup sprzętu audiowideo na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Glinnik
Wartość w roku:8 000,00 zł  
Zakupiono zestaw czterech mikrofonów bezprzewodowych z długimi statywami
Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Brenicy
Wartość w roku:14 376,24 zł  
Zamontowano 9 szt. rolet zewnętrznych albuminowych sterowanych pilotem.
Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Kierz
Wartość w roku:34 998,96  
Zakupiono dz. nr ewid. 533 (obręb 0002-Brenica), o pow. 0,2172 ha.
Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy
Wartość w roku:5 044,00  zł
Zakupiono Grill gazowy Broil King ® Crown 410 2022 wraz z wyposażeniem.
Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów (projekt)
Wartość w roku:5 000,00  zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu.
Budowa dwóch altanek w miejscowości Małecz przy Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu
Wartość w roku:28 851,49 zł 
Wykonano dwie altanki wolnostojące o wymiarach 7x5 dach, kolor ciemny orzech, pokrycie gont bitumiczny w kolorze brązowym, dookoła zabudowa do wys. do 1,2 m.
Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowy Jasień
Wartość w roku:50 292,49  
Wykonano wymianę płytek na ścianach i podłodze  w łazienkach oraz wymieniono płytki na ścianach w kuchni. Położono gładzie na sufitach i ścianach oraz pomalowano ściany. Wymieniono drzwi wewnętrrzne do kuchni i łazienek.
Zakup ogrodzenia działki w miejscowości Jakubów
Wartość w roku:10 000,00  
Zakupiono ogrodzenie panelowe 130 mb w kolorze zielonym wraz z podmurówką.
Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Tomaszowskiej 6
Wartość w roku:120 260,65 zł.
Wykonano kotłownię gazową w postaci dwóch kotłów gazowych oraz zamontowano butlę podziemną gazu płynnego  o poj. 4500l wraz z wygrodzeniem terenu.
Zakup działek pod  pompownie ścieków
Wartość w roku:4 657,68 zł 
Zakupiono dz. nr ewid. 110/1 (obręb 0002-Brenica), o pow. 0,0018 ha.
Zakup pieca konwekcyjno parowego elektrycznego do świetlicy w m. Nowy Jasień
Wartość w roku:14 760,00  
Zakupiono piec konwekcyjno-parowo-elektryczny  PIRON – PF1515, 7,8 kW, numer seryjny - 181560090
Zakup pieca konwekcyjno parowego elektrycznego do Zespołu Szkol\no-Przedszkolnego
Wartość w roku:14 760,00 zł 
Zakupiono piec konwekcyjno-parowo-elektryczny
PIRON – PF1410, 15,8 kW, numer seryjny – 1742112 24
Zakup działki w miejscowości Jakubów
Wartość w roku:25 257,06 zł 
Zakupiono dz. nr ewid. 208/1 (obręb 0010-Jakubów), o pow. 0,1501 ha
Zakup i montaż podbitki do świetlicy wiejskiej w Kochanowie
Wartość w roku:3 938,72 zł  
Zakupiono i zamontowano ok. 26 m2, podbitki w kolorze antracytowym
Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola
Wartość w roku:3 544,84  zł
Wykonano nową rozdzielnie elektryczną z obwodami zasilającymi rolety oraz klimatyzatory.
Zakup i montaż rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola
Wartość w roku:13 600,00 zł 
Zamontowano 12 szt. rolet zewnętrznych albuminowych sterowanych pilotem.
Zakup drzwi wejściowych do budynku przy ulicy Tomaszowskiej 15 w Lubochni
Wartość w roku:5 999,34  zł
Zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne lewe 90 cm wraz z naświetlem górnym i ościeżnicą aluminiową w kolorze antracytowym
Bezpiecznie na wsi- zakup ogrodzenia budynku w Henrykowie w ramach naboru "Sołectwo na plus"
Wartość w roku:13 289,40 zł  
Zakupiono ogrodzenie panelowe 125 mb w kolorze zielonym wraz z podmurówką, furtką oraz bramą dwuskrzydłową.   
Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.
Od juniora do seniora-łączymy pokolenia;  zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu Termomix wraz z akcesoriami oraz urządzenia typu Termomix Friend do świetlicy w Tarnowiej Woli w ramach naboru "Sołectwo na plus"
Wartość w roku:7 509,20  zł
Zakupiono Thermomix TM6 + Thermomix Friend
Kwota przyznanej dotacji wynosi 8.000,00 zł.
Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem wraz z zakupem butli gazowej do budynku magazynowego w m. Emilianów
Wartość w roku:6 696,33 zł 
Zakupiono kuchnię  gazową z 5 palnikami i konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym GN 1/1, 17,2 kW (kod produktu 225707)
Zakup dwóch kamer do monitoringu miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik- Osiedle
Wartość w roku:5 980,06 zł  
Zakupiono dwie kamery do istniejącego monitoringu wizyjnego.
Zakup stołu ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym do świetlicy wiejskiej w m. Nowy Glinnik Osiedle
Wartość w roku:6 927,83 zł 
Zakupiono zlew 2 komory 500x500x(H)325 mml szafka i miejsce na zmywarkę 1800x700x(H)880/900mm
Zagospodarowanie terenu na działce nr 30/2 w m. Nowy Glinnik
Wartość w roku:1 200,00 zł
Wykonano mapę do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu zmiany sposobu użytkowania i przebudowy istniejącego budynku sklepu na świetlicę wiejską.
Modernizacja garażu OSP w Glinniku
Wartość w roku:3 600,00 zł  
Wykonano wylanie i dotarcie posadzki przemysłowej.
Zakup zestawów wyposażenia szatni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni
Wartość w roku:38 640,00   zł
Zakupiono do szatni zestawy szafek metalowych dla dzieci:
-szatnia metalowa wysoka zielona 9 szt. czterodrzwiowa
-szatnia metalowa wysoka żółta 9 szt. czterodrzwiowa
-szatnia metalowa wysoka niebieska 9 szt. czterodrzwiowa
Szatnia metalowa wysoka szara 9 szt. czterodrzwiowa
Modernizacja systemu napowietrzania w komorze osadu czynnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni
Wartość w roku:129 912,60  
Zadanie zrealizowane. Dostarczono  i wymieniono dyfuzory drobno pęcherzykowate  w komorze osadu czynnego
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinnik przy ul. Spacerowej
Wartość w roku:71 451,29 zł  
. Wykonano:
- sieć oświetlenia ulicznego o długości 250 m;
- latarnie oświetleniowe (słupy aluminiowe h=8 m z wysięgnikami 1-ramiennymi L=2,0 m) – 7 szt.;
- oprawy LED o mocy max. 67W, min.  8900 Lm, 4000K, optyka T2 – 7 szt.
- rozdzielnia oświetlenia ulicznego ROU – 1 szt.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec
Wartość w roku:29 569,20 zł  
Zadanie zrealizowana . Wykonano:- wymianę 46 lamp ulicznych na istniejących wysięgnikach
- konserwację istniejących wysięgników poprzez usunięcie starej farby i rdzy oraz pomalowanie na kolor szary
- montaż opraw ulicznych typu LED o minimalnych bądź lepszych parametrach : oprawa LED o mocy 80W, 11000 Lm, 5000K, optyka T2
- wymianę gniazd bezpiecznikowych
- wymianę zacisków na przewód neutralny
- wymianę przewodów zasilających lampy
Wykonanie ścieżki sensorycznej - park gminny w Lubochni
Wartość w roku:11 880,00 zł  
Ścieżka jest dostępna dla przedszkolaków i uczniów oraz indywidualnych odbiorców. Została wkomponowana w naturalne otoczenie, wykonana z wykorzystaniem naturalnych elementów m.in. mchu, szyszek, kamyków, piasku itp.
Wykonanie bramy, ogrodzenia, obrzeży i figur z wikliny do owadziego raju w Kochanowie
Wartość w roku:30 456,00 zł  
W ramach zadania wykonano bramę i ogrodzenie z żywej wikliny, rabaty z roślinami, przy których umieszczone zostały tabliczki z nazwami roślin, ich walorami zdrowotnymi, zastosowaniem, wpływem na owady i ptaki oraz ciekawostki. Ponadto posadzono rodzime gatunki drzew tj. klony, czeremchę i głóg. Ścieżkę uatrakcyjniają wiklinowe figury nawiązujące do roli roślin (pszczoła, mól, mrówka).
Zakup tuby dla orkiestry dętej
Wartość w roku:23 500,00 zł 
Przekazana dotacja dla Gminnego Centrum i Biblioteki Publicznej w Lubochni, zakup na potrzeby orkiestry dętej.
Zakup i montaż trybuny stadionowej na boisku przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni
Wartość w roku:7 000,00 zł  
Zakupiono używaną trybunę z liczbą miejsc 230 .
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 246 obręb Kochanów
Wartość w roku:10 524,15 zł  
Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:
- przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 15 m z rur PCV 160 SN8,
- przecisk/przewiert o długości 6,2 m,
- studnię rewizyjną DN425 – 1 szt.,
- włączenie przyłącza w istniejącą studnię  dn 1000 na kanale sanitarnym dn200 (1 włączenie)
Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 66/1 i 67/1 obręb Lubochnia Górki
Wartość w roku:25 329,48 zł  
Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:               
- przyłącze wodociągowe  o długości 34,5 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10,
- przecisk /przewiert na przyłączu wody o długości 10,5 m,
- włączenie przyłącza wody w istniejąca sieć wodociągową – 1 kpl.,
- zestaw wodomierzowy – 1 kpl.,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 33 m z rur PCV 160 SN8,
- przecisk /przewiert na przyłączu kanalizacyjnym o długości 6,5 m.
Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 453 i 454 obręb Małecz
Wartość w roku:15 601,44 zł  
Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:
- przyłącze wodociągowe o długości 21 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10,
- przecisk/przewiert na przyłączu wody o długości 8,5 m,
- włączenie przyłącza wody w istniejąca sieć wodociągową – 1 kpl.,
- studnię wodomierzową dn 1000 – 1 szt.,
- zestaw wodomierzowy – 1 kpl.,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 4 m z rur PCV 160 SN8,
- przecisk/przewiert na przyłączu kanalizacyjnym o długości 3,5 m,
- studnię rewizyjną DN425 – 1 szt.,
- włączenie przyłącza sanitarnego poprzez trójnik na kanale sanitarnym dn200 (1 szt.).
Budowa przyłącza wodociągowego do działek o nr ewi. 528 i 529 obręb Brenica
Wartość w roku:7 669,88 zł 
Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:
- przyłącze wodociągowe o długości 12,7 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10,
- włączenie przyłącza wody w istniejąca sieć wodociągową – 1 kpl.,
- studnię wodomierzową dn 1000 – 1 szt.,
- zestaw wodomierzowy – 1 kpl.
Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 469 obręb Małecz
Wartość w roku:15 370,38 zł  
Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:
- przyłącze wodociągowe o długości 12 m z rur PE HD 40x2,4 SDR 17 PN10,
- przecisk/przewiert na przyłączu wody o długości 6,1 m,
- włączenie przyłącza wody w istniejąca sieć wodociągową – 1 kpl.,
- studnię wodomierzową dn 1000 – 1 szt.,
- zestaw wodomierzowy – 1 kpl.,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 4,4 m z rur PCV 160 SN8,
- studnię rewizyjną DN425 – 1 szt.,
- włączenie przyłącza sanitarnego w istniejący przykanalik (1 szt.).
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki 52/1 obręb Olszowiec Nowy
Wartość w roku:15 034,50 zł  
Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:
- przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 33 m z rur PCV 160 SN8,
- studnie rewizyjne DN425 – 2 szt.,
- włączenie przyłącza w istniejącą studnię  dn 1000 na kanale sanitarnym dn200 (1 włączenie).
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy
Wartość w roku:3 259 496,10  
Zadanie zostało wykonane. Współfinansowane z RFIL (Małecz i Lubochenek) oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 1 (Luboszewy).  W ramach zadania wykonano: kanalizację w m. Małecz odcinek I - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 1361,74 m;
- kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 339,90 m;
- przepompownie ścieków – 3 sztuki;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 60 sztuk o łącznej długości 258,66 kanalizację w m. Małecz odcinek II - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 1683,45 m;
- kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 387,63 m;
- przepompownie ścieków – 2 sztuki;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 37 sztuk o łącznej długości 276,87 m  kanalizację w m. Lubochenek  - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 2042,09 m;
- kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 385,71 m;
- przepompownie ścieków – 1 sztuka;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 55 sztuk o łącznej długości 364,54 m.    kanalizację w m. Luboszewy - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 986,13 m;
- kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 711,01 m;
- przepompownie ścieków – 2 sztuki;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 37 sztuk o łącznej długości 160,54 m.  
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w  miejscowości Tarnowska Wola
Wartość w roku:54 462,24 zł 
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. Aktualnie lista rezerwowa ze względu na brak środków.
Budowa wodociągu w miejscowości Luboszewy (etap 4)
Wartość w roku:92 988,00 zł  
Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano:  siec wodociągową (bez przyłączy wodociągowych) o średnicy 90x4,3 mm z rur PCV-U PN10 o długości około 220 m na odcinku od punktu w7 wykonanego w etapie III do punktu w1,
- hydrant pożarowego nadziemnego HP1 o średnicy 80 mm w lokalizacji 150 m od hydrantu HP2 - 1 kpl.,
- włączenie w istniejące sieci wodociągowe
Całkowita wartość zadania: 187 498,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochenek - Małecz
Wartość w roku:4 009,20 zł  
W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. Aktualnie lista rezerwowa ze względu na brak środków.
Budowa wodociągu w m. Luboszewy
Wartość w roku:4 018,40 zł  
W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy
Gospodarka niskoemisyjna  -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia
Wartość w roku:745 453,89 zł  
Zadanie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym i finansowym. Dokonano wymiany 89 szt. nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na źródła ekologiczne, w tym: instalacje powietrznych pomp ciepła – 4 szt., instalacje kotłów na ekogroszek – 20 szt., instalacje kotłów na biomasę (pellet) – 37 szt., instalacje kotłów na gaz ziemny – 10 szt., instalacje kotłów na gaz płynny – 18 szt.
Całkowita wartość zadania: 2 121 593,00
Gospodarka niskoemisyjna  -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II
Wartość w roku:356 088,74 zł  
Zadanie w trakcie realizacji. Do wymiany 88 szt. nieekologicznych źródeł ciepła - 87 szt. w budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. w Budynku Użyteczności Publicznej - ZS-P w Lubochni, w tym: instalacje powietrznych pomp ciepła – 8 szt., instalacje kotłów na biomasę (pellet) – 18 szt., instalacje kotłów na gaz ziemny – 11 szt., instalacje kotłów na gaz płynny – 50 szt., gruntowa pompa ciepła w BUP 1 szt. Zrealizowano wymianę starych źródeł na instalacje powietrznych pomp ciepła - 8 szt.. W trakcie odbioru końcowego wymiana kotłów na pellet (biomasę) - powykonawczo 16 szt. W trakcie realizacji wymiana na gaz ziemny i płynny. Do ogłoszenia postępowanie zakupowe na gruntową pomopę ciepłą w BUP.
Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)
Wartość w roku:26 665,22 zł  
Podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na wymianę starych nieekologicznych źródeł ciepła na 24 szt. instalacji kotłów na biomasę (pellet), montaż 196 instalacji fotowoltaicznych u odbiorców indywidualnych (mieszkańcy) oraz 1 szt. na budynku użyteczności publicznej (kompleks rekreacyjno- sportowo-wypoczynkowy przy ul. Łódzkiej 57A). Ogłoszono postępowanie zakupowe.
Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek na terenie gminy Lubochnia
Wartość w roku:33 001,10 zł  
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i uzyskano brak sprzeciwu. Uzyskano dofinansowanie z programu Polski Ład edycja 2 na wykonanie robót budowlanych
Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Olszowiec - Chrapy w gminie Lubochnia
Wartość w roku:635 845,79 zł  
Zadanie zostało wykonane. Pozyskano dofinansowanie w ramach "dróg dojazdowych do gruntów rolnych".  W ramach zadania wykonano modernizację drogi na odcinku o długości 794,68 m zlokalizowanej na działce o nr ewid. 26/4 obręb Olszowiec Nowy polegającą na:
• wykonaniu podbudowy jezdni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie oraz warstwy stabilizacji cementem 2,5 MPa na poszerzeniach jezdni,
• ułożeniu warstwy wiążącej z AC
• ułożeniu warstwy ścieralnej z AC,
• wykonaniu poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem,
• odmuleniu rowów,
• regulacji istniejących studzienek
• ustawieniu oznakowania pionowego
• plantowaniu przyległego terenu
Całkowita  678 290,00
Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów
Wartość w roku:1 943,00 zł  
Zadanie zrealizowane. Trwają wypłaty odszkodowań.
Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki 
Wartość w roku:42 341,00 zł  
Zadanie w trakcie realizacji. Trwają wypłaty odszkodowań. Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 1 oraz z PROW na lata 2014-2020 na wykonanie robót budowlanych.
Budowa drogi na odcinku Marianka-Dąbrowa (projekt)
Wartość w roku:34 932,00 zł  
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej
Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Pl. Jagiełły) w m. Lubochnia Dworska
Wartość w roku:35 673,99 zł  
Zadanie polegało na rozbudowie drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Plac Władysława Jagiełły) w miejscowości Lubochnia Dworska
Zakres inwestycji obejmuje ulice o łącznej długości 417,31 m, w tym:
• odc. ul. Tomaszowskiej (droga powiatowa nr 4311E) o długości 260 m
• Plac Władysława Jagiełły i odc. ul. Bogusławskiego (droga gminna nr 116262E) o długości 138 m ;
• odc. ul. Łódzkiej (droga powiatowa nr 4324E) o długości 19 m
Zakres rzeczowy obejmował
Branżę drogową
• Budowa, przebudowa chodników,
• Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 116262E z drogami powiatowymi nr 4311E i 4324E,
• Wykonanie nowych warstw bitumicznych, nawierzchni granitowych oraz z kostki brukowej
betonowej,
• Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na Placu Jagiełły,
• Budowa dodatkowego pasa ruchu - lewoskręt z ul. Tomaszowskiej w ul. Łódzką,
• Budowa, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
• Budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej na ul. Tomaszowskiej,
• Budowa utwardzonej części Placu Jagiełły,
• Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
• Wykonanie robót  wykończeniowych (humusowanie z obsianiem trawą, ustawienie wiaty przystankowej, pobocza z kruszywa),
Branżę energetyczną
Branżę sanitarną
Branżę teletechniczną
Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 1.
Budowa drogi wraz z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska
Wartość w roku:214 004,46  
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej.  w części wodociągowej tj. wykonano
- sieć wodociągowa o długości 542,7m z rur ciśnieniowych polietylenowych PE100RC SDR17 PN10 łączonych przez zgrzewanie o średnicy 160x9,5mm
- przyłącza wodociągowe w ilości 30 szt. zakończone korkiem o całkowitej długości 222,2 m z rur ciśnieniowych SDR17 PE100 o śr. 40x2,4mm PN10
- włączenie sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu woD160
- hydranty p.poż. typu nadziemnego DN80 w ilości 4 szt.
Całkowita wartość zadania 273 474,96
Rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Kierz
Wartość w roku:2 500,00 zł  
Zadanie zrealizowane. Trwają wypłaty odszkodowań.
Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)
Wartość w roku:5 229,00 zł 
Wykonano dokumentacje projektowo kosztorysowa i uzyskano decyzję zezwalająca na realizacje inwestycji drogowej. Trwają wypłaty odszkodowań.
Budowa drogi w m. Luboszewy
Wartość w roku:59 884,76  
Rozpoczęto roboty budowlane - wykonano wycinkę drzew.
Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)
Wartość w roku:31 980,00 zł  
Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe.
Rozbudowa drogi w m. Marianka (projekt)
Wartość w roku: 56 580,00 zł 
Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe.
Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia
Wartość w roku:21 100,18 zł 
Trwają roboty budowlane.
Budowa budynku magazynowego na działce gminnej nr  182/1,183/1 w m. Henryków
Wartość w roku: 132 195,06 zł  
Wykonano:
drewniany budynek magazynowy o charakterystycznych parametrach:
Całkowita wartość zadania 154 331,00
Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik
Wartość w roku:8 000,00 zł 
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020
Zakup działek pod drogę w miejscowości Małecz
Wartość w roku:8 126,94 zł 
Zakupiono dz. nr ewid. 52/1, 56/1, 74/1, 68/3, 69/1, 60/1, 64/1, 65/1, 66/1, 78/1, 70/1, 37/1, 38/1, 36/1 (obręb 0020-Małecz) o łącznej powierzchni 0,2007 ha
Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Lubochni (projekt)
Wartość w roku:25 484,64  
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Cyfrowa Gmina
Wartość w roku:156 144,59 zł 
Modernizacja wewnętrznej sieci LAN (Local Area Network) w budynku UG Lubochnia, zakup serwera do wirtualizacji, serwera NAS (Network Attached Storage), trzech stacji roboczych oraz kompleksowego oprogramowania do kopii zapasowych Xopero. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnego z Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa
Budowa garażu OSP  w m. Małecz
Wartość w roku:127 441,68 zł  
. Wykonano murowany budynek garażowy o charakterystycznych parametrach:
• Powierzchnia zabudowy – 62,59 m2,
• Powierzchnia użytkowa – 52,25 m2,
• Kubatura – 223,35 m3,
Całkowita 143 897,00
Modernizacja oświetlenia na hali sportowej przy ZSP w Lubochni
Wartość w roku:15 000,00 zł 
W roku 2022 zadanie obejmowało dostarczenie 22 szt. lamp
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszowiec
Wartość w roku:104 970,00  
. Wykonano:
- sieć oświetlenia ulicznego o długości 550 m;
- latarnie oświetleniowe (słupy stalowe ocynkowane h=8 m z wysięgnikami 1-ramiennymi L=1,0 m) – 11 szt.;
- oprawy LED o mocy 80W, ok. 11000 Lm, 5000K, optyka T2 – 11 szt.;
- zestaw złączowo-pomiarowy ZZP – 1 szt.;
- rozdzielnia oświetlenia ulicznego ROU – 1 szt.
Całkowita wartość 115 332,00
Budowa bieżni i skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku
Wartość w roku:204 392,44 zł 
pod względem rzeczowym i finansowym. Zakres robót obejmował: wykonanie bieżni dwutorowej o długości 60 m wraz ze strefą startu o długości 2 m i strefą zatrzymania o długości 4 m; wykonanie bieżni o długości 35 m wraz ze strefą startu o długości 4 m oraz skocznią w dal; wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej, przy bieżniach i skoczni w dal o powierzchni 255 m2; humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą o powierzchni 144 m2. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł z UM WŁ w ramach Infrastruktury sportowej Plus.
Całkowita wartość 212 094,44
dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł
 

Powrót do góry strony

ROK 2023
Wartość inwestycji w roku- 32 842 133,01 zł w tym:

Modernizacja przepompowni ścieków na działce numer ewidencyjny 187/2 obręb 017- Lubochnia Górki
Wartość w roku: 8 425,50  zł 
Przebudowa hydrantu podziemnego w miejscowości Lubochnia Górki
Wartość w roku: 6 519,00 zł
Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień - Nowy Glinnik
Wartość w roku:631 422,68  zł
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 4324E ul. Łódzka w Lubochni
Wartość w roku:41 000,00 zł
Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy
Wartość w roku: 20 000,00 zł
Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach
Wartość w roku:25 000,00  zł
Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 620/9 w miejscowości Lubochnia Dworska
Wartość w roku:67 158,00   zł
Zakup i montaż altany przy budynku magazynowym w miejscowości Henryków
Wartość w roku:20 900,00 zł
Zakup ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Nowy Glinnik
Wartość w roku:14 000,00 zł
Zakup i montaż kamery na ulicy Spacerowej w miejscowości Brenica
Wartość w roku:6 396,70 zł
Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy
Wartość w roku:11 994,47 zł 
Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia w miejscowości Kierz (działka nr ewidencyjny 533 obręb 0002-Brenica)
Wartość w roku:20 700,00 zł
Nabycie działek nr ewid. 259/20, 259/30, 263/7, 263/17, 264/7 położonych w obrębie 0015-Lubochnia, gm. Lubochnia
Wartość w roku:3 958,40 zł 
Modernizacja altanek przy Centrum  Tradycji Kulinarnych w Małczu
Wartość w roku:13 762,91 
Zakup wyposażenia do punktu informacji turystycznej w budynku użyteczności publicznej w Lubochni
Wartość w roku:20 000,00  zł
Utwardzenie działek gminnych (drogowych) w Lubochni
Wartość w roku:75 645,00  zł
Spędzamy czas na świeżym powietrzu -sołectwo na plus Lubochnia Górki; budowa altany ogrodowej wraz z wyposażeniem
Wartość w roku:12 000,00 zł 
Wybudowano altanę ogrodową wraz z wyposażeniem (stolik, ławki) na działce stanowiącej własność Gminy Lubochnia.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.
Emilianowska ostoja integracji społecznej -sołectwo na plus Emilianów; zakup zmywarki do obiektu w miejscowości Emilianów
Wartość w roku:5 511,94 zł 
Wyposażenie (stoły, krzesła, okap kuchenny i zmywarka) do obiektu usytuowanego na działce stanowiącej własność Gminy Lubochnia.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 5.511,94 zł.
Bezpiecznie na wsi - sołectwo na plus Kochanów; zakup i montaż ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej wraz z brama i furtką
Wartość w roku:12 000,00 zł 
Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.
Scena wśród ziołowych grządek - infrastruktura sołecka na plus Nowy Jasień; zagospodarowanie terenu wokół obiektu mieszczącego Świetlice wiejską w Nowym Jasieniu
Wartość w roku:150 612,29  
Całkowita wartość projektu wyniosła 150.612,29 zł brutto, w tym dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 100.000,00 zł.
W ramach zrealizowanego projektu wykonano w szczególności:
-  scenę plenerową,
- systemem nawadniania i elementy małej architektury, tj. ławki, kosze, budki dla owadów pożytecznych oraz zagospodarowano tereny zielone,
- aranżację ogrodu ziołowego prowadzonego w permakulturze z kodami QR do oznaczania roślin połączonych z mobilną aplikacją,
- montaż latarni LED z panelem fotowoltaicznym, jako ekologicznego oświetlenia terenu,
- ułożenie kostki brukowej w części parkingowej i występowania chodnika oraz pod posadowienie sceny plenerowej.
Nasza świetlica- funkcjonalna i estetyczna  - sołectwo na plus Glinnik; zakup zmywarki
Wartość w roku:5 511,94 zł 
Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinnik w stoły, krzesła, wieszaki oraz zmywarkę.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 5.511,94 zł.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Henryków-sołectwo na plus Henryków; zakup drewna i elementów montażowych do wykonania ławek i stołów
Wartość w roku:8 000,00 zł  
Kwota przyznanej dotacji wynosi 8.000,00 zł.
Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia Dworska
Wartość w roku:48 230,00  zł
Wykonanie systemu monitoringu przy drodze wjazdowej w miejscowości Nowy Glinnik- Osiedle
Wartość w roku:10 007,24  zł
Zakup kotła na ekogroszek do budynku przy ul. Łódzkiej 17 w Lubochni
Wartość w roku:14 500,00 zł 
Zakup szorowarki do Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu
Wartość w roku:8 689,94 zł 
Zakup i montaż kamery przy świetlicy wiejskiej w Brenicy
Wartość w roku:6 396,70 zł  
Zakup i montaż altany przy placu zabaw w Nowym Olszowcu
Wartość w roku:30 000,00  zł
Dostawa i montaż oraz uruchomienie SSWiN w świetlicy Nowy Jasień
Wartość w roku:5 166,00 zł 
Dostawa i montaż oraz uruchomienie SSWiN w budynku magazynowym w Emilianowie
Wartość w roku:5 289,00 zł
Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy Lubochnia przy ul. Tomaszowskiej 9
Wartość w roku:5 067,60 zł 
Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni zlokalizowanej w budynku Gminy Lubochnia przy ul. Tomaszowskiej 3
Wartość w roku:5 535,00 zł
Zakup motopompy
Wartość w roku:8 500,00 zł 
Fundusz sprawiedliwości; zakup zestawu oświetleniowego
Wartość w roku:7 000,00 zł 
Zakup pompy szlamowej WT30X- Fundusz sprawiedliwości
Wartość w roku:8 118,00 zł
Zakup zestawu do stabilizacji - Fundusz sprawiedliwości
Wartość w roku:6 642,00 
Zakup zestawu hydraulicznego na potrzeby OSP Glinnik gmina Lubochnia
Wartość w roku:26 000,00 zł 
Fundusz sprawiedliwości, Doposażenie jednostki OSP Glinnik gmina Lubochnia; zakup aparatu powietrza i maski
Wartość w roku:7 000,00 zł
Fundusz sprawiedliwości, Doposażenie jednostki OSP Glinnik gmina Lubochnia; zakup motopompa pływająca
Wartość w roku:6 300,00 zł  
Zakup toru ćwiczeniowego dla OSP w Lubochni
Wartość w roku:23 492,00 zł
Modernizacja konstrukcji nawierzchni hali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubochni
Wartość w roku:327 500,00 zł 
Dotacja celowa w kwocie 230.000,00 zł.
W ramach zrealizowanego zakresu rzeczowego wykonano m.in.:
1. Demontaż istniejących drabinek sportowych.
2. Demontaż podłóg.
3. Naprawę istniejącej podbudowy betonowej oraz wykonanie posadzki samopoziomującej.
4. Wykonanie podłogi sportowej.
5. Montaż istniejących drabinek sportowych.
Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku
Wartość w roku:20 434,99 zł 
Zakup zestawów wyposażenia szatni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubochni
Wartość w roku:29 736,00 zł 
Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej oraz wykonanie nowej rozdzielni GTK w pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku
Wartość w roku:4 305,00 zł
Budowa ścieżki edukacyjnej "Drewno i Las"- umowa CILP
Wartość w roku:123 000,00 zł  
W tym dofinansowanie 123.000,00 zł
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni
Wartość w roku:38 130,00 zł 
Zakup płyt ochronnych wraz z wózkiem platformowym na halę sportową przy Zespole Szkolno- Przedszkolym w Lubochni
Wartość w roku:45 778,76 zł 
Modernizacja układu sterowania stacji zlewnej STZ201B w oczyszczalni ścieków w Lubochni
Wartość w roku:53 701,80 zł 
Zakup myjki ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw.
Wartość w roku:5 065,00 zł 
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle
Wartość w roku:36 659,67 zł 
Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jakubów w gminie Lubochnia
Wartość w roku:44 895,00 zł  
Nowe oblicze kultury na bis - doposażenie GCKiBP w Lubochni
Wartość w roku:19 400,00 zł 
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów 
do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy, do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica, do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A

Wartość łączna :82 178,46 zł 
Budowa przyłączy wodociągowych  do działki 383/1 obręb Luboszewy, do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów
do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012- Jasień Nowy, do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020- Małecz, do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy, do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022- Olszowiec, do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A, do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia, do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów

Wartość łączna: 95 961,59 zł
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy
Wartość w roku:40 476,96 zł 
Budowa spinki wodociągowej  łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz
Wartość w roku:169 088,43 zł 
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w  miejscowości Tarnowska Wola
Wartość w roku:1 699,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy
Wartość w roku:1 118 945,84  
Całkowita wartość zadania 4 238 667,36 zł
DOFINANSOWANIE 3.039.161,55 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Luboszewy (odcinek IV) o łącznej dł. 1697,14 m, w tym: grawitacyjna 986,13 m i tłoczna 711,01 m wraz z 37 przyłączami o łącznej dł. 160,54 m oraz dwoma przepompowniami ścieków.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia
Wartość w roku:185 373,92 zł  
DOFINANSOWANIE 148.910,50 zł
Gospodarka niskoemisyjna  -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II
Wartość w roku:5 433 733,54  
W ramach projektu wykonano dokumentacje projektowe oraz dostarczono i zamontowano:
- 8 szt. kompletnych instalacji pomp ciepła wraz z osprzętem w budynkach mieszkalnych, w tym: 2 szt. o mocy 8 kW, 3 szt. o mocy 11 kW oraz 3 szt. o mocy 19 kW,
- 16 szt. urządzeń i elementów instalacji kotłów na biomasę (pellet) w budynkach mieszkalnych, w tym: 4 szt. instalacji o mocy kotła 15 kW, 7 szt. instalacji o mocy kotła 20 kW oraz 5 szt. instalacji o mocy kotła 25 kW,
- 11 szt. urządzeń i elementów instalacji kotłów na gaz ziemny w budynkach mieszkalnych, w tym: 3 szt. instalacji o mocy kotła 15 kW, 4 szt. instalacji o mocy kotła 20 kW, 3 szt. instalacji o mocy kotła 25 kW oraz 1 szt. instalacji o mocy kotła 30 kW,
- 46 szt. urządzeń i elementów instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach mieszkalnych, w tym: 21 szt. instalacji o mocy kotła 15 kW, 14 szt. instalacji o mocy kotła 20 kW, 9 szt. instalacji o mocy kotła 25 kW oraz 2 szt. instalacji o mocy kotła 30 kW,
- gruntowa pompę ciepła o mocy 280 kW w obiekcie użyteczności publicznej, tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni.
Ponadto w ramach kosztów pośrednich sprawowano nadzory inwestorskie oraz wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe, które umieszczono w miejscowościach, w których realizowany był projekt.
Całkowita wartość zadania: 6 303 450,00
1. Ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.790.067,00 zł.
2. Ze środków budżetu państwa w kwocie 638.068,93 zł.
3. Ze środków własnych w kwocie 1.373.625,65 zł
Pozostałe środki udział mieszkańców
Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)
Wartość w roku:5 999 981,49 
W ramach projektu dostarczono i zamontowano:
- 21 szt. kotłów na biomasę (pellet) o mocy od 15 kW do 30 kW, w tym 20 szt. w budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. w budynku użyteczności publicznej – Biblioteka Publiczna w Lubochni,
- 197 szt. instalacji fotowoltaicznych, w tym: 196 szt. o mocy od 3.375 kW do 10.875 kW na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Lubochnia oraz 1 szt. o mocy 15.75 kW na dachu budynku użyteczności publicznej – Kompleks rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni.
Ponadto w ramach kosztów pośrednich sprawowano nadzory inwestorskie, wykonano tablicę informacyjno-pamiątkową, plakaty informacyjne oraz naklejki na środki trwałe. Całkowita wartość projektu wyniosła 6.114 800,74 zł brutto i sfinansowana została:
1. Ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.644.517,39 zł.
2. Ze środków własnych w kwocie 2.356.383,32 zł.
Pozostałe środki udział mieszkańców.
Dostawa i montaż lampy UV do hydroforni w Lubochni
Wartość w roku:83 640,00 zł  
Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek na terenie gminy Lubochnia
Wartość w roku:4 802 504,48 zł  
Całkowita 4 853 001,00
Zadanie 1 – całkowity koszt brutto 4.786.526,18 zł, na który składają się: 
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.792.019,54 zł,
- środki Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 500.000,00 zł,
- środki własne w kwocie 494.506,64 zł; 
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik  - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik
Wartość w roku:5 041,58  
Zadania zrealizowane  wypłata odszkodowań
Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki 
Wartość w roku:3 350 661,64 zł 
DOFINANSOWANIE 7 019 783,94
Szacowana WARTOŚĆ 7 294 549,00 zł
Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą gminną nr 116265E ul. Zapłotnia do granicy działki ewid. 290/9, obręb 0015-Lubochnia wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w drodze wewnętrznej. Wykonanie m.in. podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej z AC 16W, ścieralnej z AC 11S, jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej, odwodnienia jezdni, zjazdów publicznych i indywidualnych, oznakowania poziomego i pionowego. Przebudowa linii NN, budowa oświetlenia ulicznego LED, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych. Przebudowa wraz z rozbudową istniejących sieci wod.-kan. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze wewnętrznej.
Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul. Bogusławskiego, Pl. W. Jagiełły) w m. Lubochnia Dworska
Wartość w roku:6 008 691,66 zł  
DOFINANSOWANIE 5 661 050,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 6 111 333,00 zł
Rozbudowa drogi gminnej na odcinku 138 m wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4311E (ul. Tomaszowska) oraz drogą powiatową 4324E (ul. Łódzka). Wykonanie jezdni z bloków granitowych i SMA, chodnika i zjazdów, kanalizacji deszczowej, dwóch zatok autobusowych, oznakowania poziomego i pionowego, usunięcie kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych, budowa oświetlenia ulicznego, rozbudowa i przebudowa sieci wod.-kan.
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców, jak również znacząco wesprze zrównoważony rozwój regionu oraz poprawi dostępność komunikacyjną.
Rozbudowa drogi w miejscowości Kierz
Wartość w roku:122 349,00 zł 
Budowa drogi w m. Henryków
Wartość w roku:1 308 832,94 zł 
Całkowita wartość 1 384 102,70 zł, na który składają się:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.210.095,46 zł,
- środki własne w kwocie 174 006,54 zł;
Budowa drogi w m. Luboszewy
Wartość w roku:19 740,60 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Jasień gm. Lubochnia
Wartość w roku:660 376,88 zł 
Całkowita 668 000,00
Środki Lasów Państwowych w kwocie 522.359,29 zł.
W ramach zrealizowanego zakresu rzeczowego wykonano m.in.:
1. Roboty przygotowawcze – pomiarowe i rozbiórkowe.
2. Uzupełnienie warstw podbudowy z kruszywa dla zachowania docelowej szerokości jezdni – 4,50 na całym odcinku drogi - 514 m.
3. Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm.
4. Przepusty pod zjazdami.
5. Zjazdy i pobocza z kruszywa.
6. Regulację pionową studzienek wod.-kan. oraz teletechnicznych.
7. Plantowanie terenu.
Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz
Wartość w roku:14 145,00 zł
Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik
Wartość w roku:113 918,89 zł  
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 123.918,89 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 50.554,00 zł.
W ramach zadania wykonano w szczególności:
1. Nawierzchnię bezpieczną żwirową i trawiastą.
2. Ogrodzenie panelowe, furtki oraz bramę wjazdową.
3. Urządzenia placu zabaw i małej architektury:
• Bujak sprężynowy - 1 szt.
• Huśtawka wahadłowa podwójna -1 szt.
• Karuzela tarczowa - 1 szt.
• Huśtawka wagowa pojedyncza - 1szt.
• Zestaw zabawowy - 1 szt.
• Regulamin placu zabaw - 1 szt.
• Ławka – 2 szt. + kosz na śmieci- 2 szt.
• Stojak na rowery - 1 szt.
4. Urządzenia siłowni plenerowej:
• Urządzenie fitness biegacz - 1 szt.
• Urządzenie fitness dwustanowiskowe twister/wahadło - 1 szt.
• Urządzenie fitness orbitrek - 1 szt.
• Urządzenie siłowni plenerowej, wioślarz - 1 szt.
Montaż lampy oświetleniowej zasilanej energią słoneczną.
Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy
Wartość w roku:126 663,40 zł  
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 135.273,40 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 50.554,00 zł.
W ramach zadania wykonano w szczególności:
1. Nawierzchnię bezpieczną żwirową i trawiastą.
2. Nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej betonowej.
3. Urządzenia placu zabaw i małej architektury:
• Bujak sprężynowy - 1 szt.
• Huśtawka wahadłowa podwójna -1 szt.
• Karuzela tarczowa - 1 szt.
• Huśtawka wagowa pojedyncza - 1szt.
• Zestaw zabawowy - 1 szt.
• Regulamin placu zabaw - 1 szt.
• Ławka – 3 szt. + kosz na śmieci - 3 szt.
• Stojak na rowery - 1 szt.
4. Urządzenia siłowni plenerowej:
• Urządzenie fitness biegacz - 1 szt.
• Urządzenie fitness dwustanowiskowe twister/wahadło - 1 szt.
• Urządzenie fitness orbitrek - 1 szt.
• Urządzenie siłowni plenerowej, wioślarz - 1 szt.
5. Montaż lampy oświetleniowej zasilanej energią słoneczną.
Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni.
Zadania zrealizowane ( przystosowanie na potrzeby Ośrodka zdrowia)
Wartość w roku:78 720,00 zł 
Przebudowa mostku na rzece Luboczance  w m. Lubochnia Dw. (projekt)
Wartość w roku:28 290,00 zł 
Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia
Wartość w roku:287 798,10  
Całkowita 345 195,00
Utwardzenie działki gminnej nr 84 obręb Kochanów
Wartość w roku:37 000,00 zł  
Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów
Wartość w roku:1 500,00 zł 
Zakup działek pod drogę w miejscowości Małecz
Wartość w roku:3 952,66  
Cyfrowa Gmina
Wartość w roku:113 327,79 zł 
Całkowita 270 255,00
Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Lubochni
Wartość w roku:19 899,99
Całkowita 35 000,00 
Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni
Wartość w roku:11 493,00 
Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Lubochnia poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Wartość w roku:195 653,60 
Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień
Wartość w roku:144 765,00 zł  
Całkowita 155 086,00
Zakup pompy zatapialnej na potrzeby pracy przepompowni GP-7 w miejscowości Dąbrowa
Wartość w roku:12 792,00  zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec
Zakres robót obejmował wymianę 46 lamp ulicznych na istniejących wysięgnikach,  konserwację istniejących wysięgników poprzez usunięcie starej farby i rdzy oraz pomalowanie na kolor szary, montaż opraw ulicznych typu LED o minimalnych bądź lepszych parametrach : oprawa LED o mocy 80W, 11000 Lm, 5000K, optyka T2,  wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny, wymianę przewodu zasilającego lampę. Wartość robót 29 569,20 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa
Zakres robót obejmował demontaż  42 lamp na istniejących wysięgnikach, dostawę i montaż 42 nowych opraw ulicznych typu LED , wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny i fazowy, przewodu (3 x 1,5 YKY) zasilającego lampy konserwację wysięgników poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną.Wartość robót 24 686,10 zł brutto.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak
Zakres robót obejmował demontaż  29 lamp na istniejących wysięgnikach, dostawę i montaż 29 nowych opraw ulicznych typu LED, wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny i fazowy,  wymianę przewodu (3 x 1,5 YKY) zasilającego lampy. konserwację wysięgników poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną Wartość robót 17 051,49 zł brutto.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów
Zakres robót obejmował demontaż  18 lamp na istniejących wysięgnikach, dostawę i montaż 18 nowych opraw ulicznych typu LED, wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny i fazowy, wymianę przewodu (3 x 1,5 YKY) zasilającego lampy, konserwację wysięgników poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną. Wartość robót 10 584,15 zł brutto.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle
Zakres robót obejmował demontaż  30 lamp ulicznych na istniejących wysięgnikach, demontaż  10 lamp parkowych na istniejących konstrukcjach, dostawę i montaż 30 nowych opraw ulicznych typu LED  dostawę i montaż 10 nowych opraw parkowych typu LED  ze regulowanym wysięgnikiem   i przewodem. Wartość robót 36 659,67 zł brutto.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnowska Wola
Zakres robót obejmował demontaż  33 lamp na istniejących wysięgnikach, dostawę i montaż 33 nowych opraw ulicznych typu LED, wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny i fazowy,  przewodu (3 x 1,5 YKY) zasilającego lampy, konserwację wysięgników poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną. Wartość robót 19 403,25 zł brutto.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubochnia Górki i Jakubów
Zakres robót obejmował demontaż  47 lamp na istniejących wysięgnikach, dostawę i montaż 52 nowych opraw ulicznych typu LED, wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny i fazowy,  wymianę przewodu (3 x 1,5 YKY) zasilającego lampy, konserwację wysięgników poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną istniejących wysięgników montaż nowych wysięgników 5 szt. Wartość robót 33 997,20 zł brutto.
Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień
Zakres robót obejmował sieć oświetlenia ulicznego o długości 660 m,  latarnie oświetleniowe  – 16 szt. oprawy LED o mocy 80W – 17 szt. Wartość robót 138 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małecz, Lubochenek
Zakres robót obejmował - wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 110x6,6 o długości 532,60 m,  wykonanie hydrantów p.poż. nadziemnych DN 80 mm - 3 kpl,. Wartość robót 168 770,76 zł brutto.
Budowa wodociągu  w  miejscowości Luboszewy
Zadanie obejmowało budowę wodociągu o długości  900 m z przyłączami wodociągowymi. Wartość robót 282 900,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec
Zakres robót obejmował wymianę 46 lamp ulicznych na istniejących wysięgnikach,  konserwację istniejących wysięgników poprzez usunięcie starej farby i rdzy oraz pomalowanie na kolor szary, montaż opraw ulicznych typu LED o minimalnych bądź lepszych parametrach : oprawa LED o mocy 80W, 11000 Lm, 5000K, optyka T2,  wymianę gniazd bezpiecznikowych, wymianę zacisku na przewód neutralny, wymianę przewodu zasilającego lampę. Wartość robót 29 569,20 zł

Powrót do góry strony

Projekty drogowe do realizacji
i w trakcie realizacji


Rozbudowa drogi w m. Glinnik
Parametry drogi:
- długość zaprojektowanego odcinka: 1240 m,
- jezdnia szerokości 5,0 m,
- odwodnienie drogi powierzchniowe do projektowanych rowów
- przebudowa istniejących i wykonanie nowych zjazdów do działek (posesji),
Budowa drogi wraz  z siecią wodnokanalizacyjną w m. Lubochnia Dworska.
Parametry drogi:
- długość projektowanego odcinka: zgodnie 548,00 m
- przekrój - ulica dwukierunkowa, dwupasowa - jezdnia o szerokości 5,5 m,
- odwodnienie drogi (powierzchniowe - rowy odparowujące),
- przebudowa istniejących i wykonanie nowych zjazdów,
- infrastruktura niezwiązana z drogą do zaprojektowania w pasie drogowym: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej
- budowa oświetlenia drogi
Budowa drogi na odcinku Marianka-Dąbrowa,
Parametry drogi:
-Orientacyjna długość projektowanego odcinka około 721,00m
-Przekrój - ulica dwukierunkowa, dwupasowa - jezdnia o szerokości 5,0 m,
- Pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem – .  0,75 m
- Odwodnienie drogi (powierzchniowe do rowów odparowujących),
- Przebudowa istniejących i wykonanie nowych zjazdów,
Budowa drogi w miejscowości Kierz
Parametry drogi:
- Długość drogi 1327 m
-Przekrój - ulica dwukierunkowa, dwupasowa - jezdnia o szerokości 5,0 m,
-Pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem – o szerokości  0,75 m
-Odwodnienie drogi (powierzchniowe do rowów odparowujących),
-Przebudowa istniejących i wykonanie nowych zjazdów,
- Infrastruktura: przyłącza sieci wodociągowej, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
Przebudowa mostku na rzece Luboczanka w miejscowości Lubochnia Dworska
Parametry mostka:
- Długość mostku w osiach podparcia 4,30 m
- Szerokość użytkowa 3,0m
Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz
Parametry drogi:
- długość projektowanego odcinka: 1238 m,
- Przekrój - droga dwukierunkowa, jednopasowa - jezdnia o szerokości 4 m, pobocza o szerokości od 0,75 do 1,00 m na dz. nr 573 oraz jezdnia o szerokości 3 m, pobocza o szerokości 0,75 m na dz. nr 574,
- Odwodnienie drogi powierzchniowe na przyległe tereny w pasie drogowym,
- Nawierzchnia poboczy z kruszywa,
Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik
Parametry drogi:
-  długość projektowanego odcinka około 200,00m
- przekrój - ulica dwukierunkowa, dwupasowa - jezdnia docelowo o szerokości 5,0 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem – o szerokości 0,75 m oraz zatoki postojowe o szerokości 3,60m
- odwodnienie drogi powierzchniowe do projektowanych rowów,
- nawierzchnia poboczy z kruszywa,
- nawierzchnia jezdni oraz zatok postojowych – kostka brukowa.
Przebudowa drogi w miejscowości Olszowiec
Parametry drogi:
-  długość projektowanego odcinka 680,00m
- przekrój - ulica dwukierunkowa - jezdnia docelowo o szerokości 3,0 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem – o szerokości 0,5 m
- odwodnienie drogi powierzchniowe
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luboszewy – ul. Cicha
Parametry drogi:
-długość projektowanego odcinka 893,00 m
- przekrój - ulica dwukierunkowa - jezdnia docelowo o szerokości 5,5 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem – o szerokości 0,75 m
- odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów odpływowych
- chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 2,0m
Rozbudowa drogi w miejscowości Marianka – wieś
Parametry drogi:
-  długość projektowanego odcinka 1571  m
- przekrój - ulica dwukierunkowa - jezdnia docelowo o szerokości 5,0 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem – o szerokości 0,75 m
- pobocza utwardzone kostką brukową szerokości 0,8 m i 1,2 m
- odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów odparowujących i studni chłonnych
- budowa oświetlenia
Rozbudowa drogi w miejscowości Marianka (pod lasem)
Parametry drogi:
-  długość projektowanego odcinka 953  m
- przekrój - ulica dwukierunkowa - jezdnia docelowo o szerokości 5,0 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem – o szerokości 0,75 m
- odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów odpływowych
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Rozbudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Luboszewy
Parametry drogi:
-  długość projektowanego odcinka 1248  m
- przekrój - ulica dwukierunkowa - jezdnia docelowo o szerokości 5,5 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem – o szerokości 0,75 m
- odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów odpływowych i studni chłonnych
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
- budowa oświetlenia ulicznego wraz z przyłączami
Rozbudowa ulicy Cichej w miejscowości Luboszewy
Parametry drogi:
-  długość projektowanego odcinka 348  m
- przekrój - ulica dwukierunkowa - jezdnia docelowo o szerokości 5,5 m,
- pobocza gruntowe utwardzone tłuczniem – o szerokości 0,75 m
- odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów odpływowych
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
   

Powrót do góry strony
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =