• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Przebudowa drogi nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG (dawniej FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH)

Przebudowa drogi nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień

DOFINANSOWANIE             1 991 272,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ     3 245 965,42 zł


Zadanie zrealizowano w okresie od października 2019 r. do czerwca 2020 r.
W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano m.in.:
- remont istniejącej konstrukcji nawierzchni w miejscach przełomów i wysadzin,
- poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości 5,50 m,
- warstwę wyrównawczą z AC16W w ilości średnio 125 kg/m2 oraz warstwę ścieralną z AC11S
o grubości 5 cm,
- obustronne pobocza o szerokości 0,80 m,
- odtworzenie istniejących rowów,
- oznakowanie poziome i pionowe.
Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.
Zrealizowana inwestycja oznakowana została dwoma tablicami informacyjnymi umieszczonymi na początku oraz na końcu przebudowanej drogi gminnej, których Wykonawcą była firma M3MEDIA Radosław Bernaciak z Tomaszowa Mazowieckiego.
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =