• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Lubochnia w 2021r.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 7 =
Link
6 + 7 =