Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Lubochnia w 2021r.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =