• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Lubochnia w 2021r.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 4 =
Link
7 + 4 =