• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG(dawniej FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH)
Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą

DOFINANSOWANIE             2 814 825,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ      3 518 531,95 zł

Zadanie zrealizowano w okresie od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r.
W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano m.in.:
- roboty rozbiórkowe,
- konstrukcję jezdni o szerokości 5,50 m i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej,
- chodnik o szerokości 2,00 m oraz ścieżkę rowerową o szerokości 2,00 m,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zaślepionymi na granicy linii rozgraniczającej oraz najazdową przepompownią ścieków,
- sieć wodociągową wraz z przyłączami zaślepionymi na granicy linii rozgraniczającej,
- oświetlenie uliczne,
- oznakowanie poziome i pionowe.
Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Nad zrealizowanymi robotami prowadzony był nadzór inwestorski:
- w branży budowlanej, przez pracownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Inwestycyjnych,
- w branży wod-kan. przez firmę P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga, z  miejscowości Rąbień, gmina Aleksandrów Łódzki,
- w branży elektrycznej przez firmę Usługi Projektowe i Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Popiołek, z miejscowości Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki.
Zrealizowana inwestycja oznakowana została dwoma tablicami informacyjnymi umieszczonymi na początku oraz na końcu przebudowanej drogi gminnej, których Wykonawcą była firma M3MEDIA Radosław Bernaciak z Tomaszowa Mazowieckiego.
Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 2 =
Link
7 + 2 =