• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

   Szanowni Mieszkańcy,

               Uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

               Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, natomiast ostatecznymi odbiorcami dofinansowania będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

               Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

               Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Lubochnia w/w odpadów.

               W przypadku dużego zainteresowania programem Gmina Lubochnia złoży wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW.

               W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Lubochnia, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wniosek o odbiór w/w odpadów do 20.08.2021 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubochnia. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy (pokój nr 22) oraz na stronie internetowej Urzędu.

               Jednocześnie pragnę nadmienić, iż realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Lubochnia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

               W przypadku nieotrzymania przez Gminę Lubochnia dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie zostanie zrealizowane.


Lubochnia Dworska, 4.08.2021r.

Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2021/ 

Osoby upoważnione do kontaktu:
Anna Lis – Podinspektor ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku –
nr tel. 44 710-35-10 wew. 35, pokój nr 22

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 3 =
Link
1 + 3 =