• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty
Nazwa usługi Zgłoszenie zgonu
Wymagane dokumenty
  • karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej,
  • zgoda na pochowanie, jeżeli okoliczności zgonu były poprzedzone postępowaniem przez organ państwowy.
Opłaty Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.
Termin załatwienia sprawy Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.
Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020, poz. 463 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546 z późn. zm.)
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego Lubochnia
Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
tel. 44 7103510 wew. 49

 
Dodatkowe uwagi Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:
  •     małżonku lub dzieciach zmarłego
  •     najbliższych krewnych lub powinowatych,
  •     osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym   nastąpił zgon,
  •     osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  •     administratorze domu.
W celu usprawnienia rejestracji zgonu, osoba zgłaszająca powinna znać informację na temat daty i miejsca ślubu oraz nazwiska rodowego matki osoby zmarłej.
Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 7 =
Link
4 + 7 =