• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia w 2022 r.
Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lubochnia w 2016 r.

 Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Lubochnia
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Lubochnia - umorzenie

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia w 2017 r.
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Publicznego Gimnazjum w Lubochni
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubochnia Dworska

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Lubochnia

Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacja c.o. i c.t. w budynku przedszkola w Lubochni
Budowa suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej - umorzenie
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia w 2020 r.
Budowa suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej - dotacja i pożyczka

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubochnia w 2021 roku
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek w miejscowości Nowy Olszowiec i Kochanów - umorzenie
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia w 2022 r.

 

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =