• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

"Termomodenizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia" - dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi"

logo


                                                                                    

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”
Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia”.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 393.400,00 zł brutto.
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA – do wysokości 110.536,00 zł, w tym:
- DOTACJA do kwoty 33.156,00 zł, jednak nie więcej niż 30% wartości udzielonego dofinansowania,
- POŻYCZKA w kwocie 77.380,00 zł.

Opis zakresu projektu:
Zakres prac budowlanych obejmował:
• Docieplenie ścian piwnic;
• Docieplenie ścian nadziemia;
• Docieplenie stropu nad parterem;
• Wymiana stolarki zewnętrznej;
• Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i grzejników, instalacji ciepłej wody użytkowej;
• Budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego o poj. 4850 l oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu;
• Wymiana opraw oświetleniowych i montaż oświetlenia energooszczędnego typu LED.

Planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny w ramach realizowanego zadania zakłada ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym: - redukcja emisji pyłu – 599,391 kg/rok,
- redukcja emisji SO2 – 1.136,677 kg/rok,
- redukcja emisji NOx – 65,812 kg/rok,
- redukcja emisji CO – 2.528,918 kg/rok,
- redukcja emisji CO2 – 112.133,256 kg/rok. 
 
                                                                                                          www.wfosigw.lodz.pl

Do pobrania

OSP 0.50mb
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =