• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
 • Rachmistrzowie będą dzwonić! Rachmistrz zadzwoni do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ lub na infolinii.
 • Ostrzeżenie meteorologiczne: Upał/2 stopnia, od godz. 14:00 dnia 18.06.2021r. do godz. 19:00 dnia 22.06.2021r. Prognozuje się upały Temperatura  maksymalna w dzień od 30C do 32C. Temperatura minimalnma w nocy od 17C do 19C.
Zamknij komunikaty

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Nazwa usługi Rozpatrywanie skarg i wniosków
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
 • skarga lub wniosek zawierający imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej   skargę lub wniosek,
 • przyjmowane są kserokopie dokumentów, które Klient życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku
Miejsce złożenia wniosku:
 • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie.
Opłaty Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy
 • Skargi i wnioski są rozpatrywane w terminie do 30 dni;
 • Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).,
Sposób odwołania 
 • Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę – w przypadku nie  wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności,  udzielający odpowiedzi może podtrzymać   swoje stanowisko;
 • Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku przysługuje prawo wniesienia skargi.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

Email:

Numer telefonu:
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Sekretarz Gminy

21

sekretarz@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 22
Dodatkowe uwagi
 • Skargi i wnioski  (pisemne i do protokołu) można składać w Urzędzie Gminy Lubochnia – Biuro Obsługi Klienta.
 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


 
 
 
 

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 6 =
Link
1 + 6 =