• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Koordynator ds. dostępności

Kontakt do koordynatora:

Paulina Lambert
tel. 44 710 35 10 
e-mail: dostepnosc@lubochnia.pl
Urząd Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia

Do zadań Koordynatora oraz zespołu należy w szczególności:

  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Lubochnia.
  • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Monitorowanie działalności Gminy Lubochnia w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Przedstawienie Wójtowi Gminy Lubochnia bieżącej informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
  • Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =