• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Sprawy które załatwimy:


- Złożenie wniosku o wpis do CEiDG
- Złożenie wniosku o zmianę wpisu w CEiDG
- Złożenie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej w CEiDG
- Złożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
- Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu w CEiDG

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =