Sprawy które załatwimy:


- Złożenie wniosku o wpis do CEiDG
- Złożenie wniosku o zmianę wpisu w CEiDG
- Złożenie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej w CEiDG
- Złożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
- Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu w CEiDG

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 2 =
Link
4 + 2 =