• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa:
Nowy Glinnik-Osiedle

Organ wykonawczy:
Sołtys Dominika Gemzała

Kontakt:
tel. kom. 790 490 464
email: d_gemzala@lubochnia.pl

Obowiązujący statut:
Załącznik do UCHWAŁA Nr LXII/319/18 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej osiedle o nazwie Osiedle Nowy Glinnik i utworzenia jednostki pomocniczej sołectwo o nazwie Nowy Glinnik-Osiedle i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2018 r. poz. 718; zm.: Łódzk. z 2018 r. poz. 1644 oraz z 2019 r. poz. 223)

 

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =