• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty
Nazwa usługi Ślub konkordatowy
Wymagane dokumenty
  • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają ważne dowody osobiste lub paszporty.
  • Jeśli dokumenty, które są niezbędne do zawarcia małżeństwa, czyli akty urodzeń, małżeństw z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców) osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, zostały sporządzone poza USC Lubochnia, należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.
  • Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci wypełniają i podpisują w obecności kierownika zapewnienie.
  • W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
Opłaty Zaświadczenie jest wolne od opłat.
Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa.
Opłatę należy wnieść przelewem na konto:
Urząd Gminy Lubochnia
56 8985 0004 0010 0143 7878 0036
Termin załatwienia sprawy Zaświadczenie wydaje wybrany przez strony kierownik urzędu stanu cywilnego.
Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020, poz. 463 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 poz. 1359 z późn. zm.)
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego Lubochnia
Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
tel. 44 7103510 wew. 49
Aneta Milczarek – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubochni
Dodatkowe uwagi Brak
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 1 =
Link
2 + 1 =