• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Nazwa usługi Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
  • wniosek o Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 2022 wraz załącznikami

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie.
Opłaty Brak (zwolnione od opłaty skarbowej – poz. 53 w części I Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000, z późniejszymi zmianami)
Termin załatwienia sprawy Wydanie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1340);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr na dany rok kalendarzowy (Dz.U. 2020 poz. 2435);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362).
Sposób odwołania Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

Email:

Numer telefonu: 
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych

20

biurorady@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 37
Dodatkowe uwagi  

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 1 =
Link
8 + 1 =