• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
  • Rachmistrzowie będą dzwonić! Rachmistrz zadzwoni do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ lub na infolinii.
  • Ostrzeżenie meteorologiczne: Upał/2 stopnia, od godz. 14:00 dnia 18.06.2021r. do godz. 19:00 dnia 22.06.2021r. Prognozuje się upały Temperatura  maksymalna w dzień od 30C do 32C. Temperatura minimalnma w nocy od 17C do 19C.
Zamknij komunikaty

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Nazwa usługi Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
  • wniosek o Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 2021 wraz załącznikami

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie.
Opłaty Brak (zwolnione od opłaty skarbowej – poz. 53 w części I Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000, z późniejszymi zmianami)
Termin załatwienia sprawy Wydanie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1340);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr na dany rok kalendarzowy (Dz.U. 2020 poz. 2435);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362).
Sposób odwołania Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Lubochnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

Email:

Numer telefonu: 
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych

20

biurorady@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 37
Dodatkowe uwagi  

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 4 =
Link
5 + 4 =