Życie społeczno-kulturalne w Lubochni w dużej mierze koncentrowało się wokół Ochotniczej Straży Pożarnej, którą w 1919 roku założył ksiądz Franciszek Żebrowski. W 1928 roku nastąpiło uroczyste oddanie drewnianej remizy, co sprawiło, że pod patronat straży zaczęły garnąć się miejscowe stowarzyszenia i organizacje.
 

Pierwsza orkiestra strażacka w Lubochni - rok 1928.

W tym samym roku przy straży został utworzony oddział wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. W budynku straży były wyświetlane nieme filmy i odbywały się zebrania.

 

Dziewczęta w strojach ludowych - 1933r.
 

Młodzież lubocheńska z 1935 roku.

W 1954 roku zrodziła się myśl budowy nowej murowanej remizy, która miała łączyć funkcje strażnicy i domu ludowego, co udało się doprowadzić do skutku dopiero w 1963 roku.


Chór kościelny z 1960 roku.

Sześdziesięciolecie straży w Lubochni - plac przed obecną bibioteką - 1969r.

 

Obchody 1-ego maja w Lubochni 1976r.


Zdjęcia pochodzą z Gminnego Centrum Kultury w Lubochni.


 


 

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =