• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 20 stycznia 2023 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubochnia w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Lubochnia Dworska - część wsi Lubochnia” na „Lubochnia Dworska - wieś” oraz „Nowy Olszowiec - część wsi Olszowiec” na „Nowy Olszowiec - wieś”.

1. Przedmiotem konsultacji jest:
1) zmiana rodzaju miejscowości „Lubochnia Dworska – część wsi Lubochnia” na „Lubochnia Dworska – wieś”;
2) zmiana rodzaju miejscowości „Nowy Olszowiec – część wsi Olszowiec” na „Nowy Olszowiec – wieś”.
2. Konsultacje mają na celu zebranie opinii w sprawie wskazanej w pkt 1.
3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w dniach: od 23 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r.
4. Przeprowadzenie konsultacji nastąpi poprzez badanie ankietowe skierowane do mieszkańców Gminy Lubochnia. Treść ankiety stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.
5. Ankiety będą dostępne na stronie internetowej gminy Lubochnia: www.lubochnia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.lubochnia.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Lubochnia.
6. Ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubochnia w godzinach pracy Urzędu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia.
7. Ankiety złożone przed dniem 23 stycznia 2023 r. albo po dniu 3 lutego 2023 r. nie będą uwzględnione.
8. Wynik konsultacji podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.lubochnia.pl i stronie internetowej Gminy Lubochnia: www.lubochnia.pl, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

                                                                                                                                                           Wójt Gminy Lubochnia
                                                                                                                                                                Piotr Majchrowski

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =