• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Wykaz rachunków bankowych

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH GMINY LUBOCHNIA OBOWIĄZUJĄCY OD 29 LUTEGO 2020 r.


Urząd Gminy w Lubochni:
Rachunek: 72 8985 0004 0010 0143 7878 0039

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rachunek: 56 8985 0004 0010 0143 7878 0036

  • podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)
  • opłaty: skarbowe, za udostępnienie danych osobowych, targowe, za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej, za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, za usługi opiekuńcze
  • czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste gruntów

Rachunek: 26 8985 0004 0010 0143 7878 0091

  • opłaty za wodę i ścieki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni:
Rachunek: 61 8985 0004 0010 0148 3774 0005

  • czesne za przedszkole
  • opłaty za wyżywienie
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =