• Spisz się już dziś online w Spisie Ludności na https://spis.gov.pl! Na samospis masz czas tylko do momentu kiedy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
  • UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

 

Karta Usługi

Numer karty usługi: FK.0143.6.2021
Data aktualizacji: 10.05.2021r.
 

Nazwa usługi
Pobór opłaty targowej
Wymagane dokumenty miejsce i termin oraz podmioty zobowiązan
  1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
      organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
      targowiskach.
  2. Targowiskami, o których mowa w pkt. 1, są wszelkie miejsca, w których jest
      prowadzony handel.
  3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach
      budynków.

  4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności     przewidzianych w                                  odrębnych  przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi                          świadczone przez prowadzącego targowisko.
Opłaty
 
Termin załatwienia sprawy
 

Podstawa Prawna
 
   • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
     (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)
   • Uchwała Nr XXX/193/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 26 sierpnia 2020 r. w
    sprawie opłaty targowej (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5177)
Sposób odwołania
 
Miejsce załatwienia sprawy
Nazwa komórki organizacyjnej:
Nazwa stanowiska:
Numer pokoju:
Email:
Numer telefonu:
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. wymiaru podatków
15
wymiar@lubochnia.pl
44 710 35 10 wew. 27
Dodatkowe uwagi
 

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr XXX/193/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie opłaty targowej
 

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =