• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Flaga i godło Rzeczypospolitej PolskiejDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG (dawniej FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH)
Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów

DOFINANSOWANIE             456 539,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ     760 899,01 zł


Zadanie zrealizowano w okresie od stycznia 2021 r. do września 2021 r.
W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano m.in.:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz innych elementów, tj. ogrodzenia, zjazdy przepusty, oznakowanie pionowe,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego (w ramach kosztów niekwalifikowalnych),
- konstrukcję nawierzchni jezdni, w skład której wchodzą: stabilizacja 2,5 MPa
o grubości 15 cm; podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 cm o grubości 15 cm; podbudowa
z kruszywa łamanego grubości o 5 cm; warstwa wiążąca z AC16W 50/70 o grubości 7 cm oraz warstwa ścieralna z AC11S 50/70 o grubości 5 cm,
- obustronne pobocza: prawostronne z destruktu o szerokości 0,75 m; lewostronne utwardzone z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm i szerokości od 0,90 m do 1,20 m,
- zjazdy indywidualne,
- przepusty pod zjazdami oraz koroną drogi,
- odwodnienia korony jezdni,
- przebudowę kolidującej infrastruktury teletechnicznej (w ramach kosztów niekwalifikowalnych),
- zabezpieczenie linii kablowych i przyłączy kablowych (w ramach kosztów niekwalifikowalnych),
- oznakowanie poziome i pionowe.
Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.
Zrealizowana inwestycja oznakowana została dwoma tablicami informacyjnymi umieszczonymi na początku oraz na końcu przebudowanej drogi gminnej, których Wykonawcą była firma M3MEDIA Radosław Bernaciak z Tomaszowa Mazowieckiego.
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =