• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Debata nad Raportem o stanie gminy

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Lubochnia do dnia 31 maja 2022r. przedstawia Radzie Gminy Lubochnia Raport o stanie Gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Lubochnia.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lubochnia odbędzie się 28 czerwca 2022 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy w Lubochni – pokój nr 20 (Biuro Rady).

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia

                                                                                                                                   inż. Paweł Bachura

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 7 =
Link
4 + 7 =