• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Gmina w liczbachZagospodarowanie terenu

Zabudowania 98 ha
Grunty rolne zabudowane 252 ha
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe  7 ha
Drogi 261 ha
Lasy 7 292 ha
Grunty zadrzewione/zakrzewione 73 ha
Łąki 304 ha
Nieużytki 67 ha
Pastwiska 123 ha
Grunty orne 4 136 ha
Sady 65 ha
Tereny kolejowe/komunikacyjne 61 ha
Różne 381 ha
Wody 38 ha
Razem 13 156 ha

Stan na dzień 10.11.2021r.

Mieszkańcy
Liczba mieszkańców 6993
Liczba kobiet 3445
Liczba mężczyzn 3548
W przedziale wiekowym:
0 - 6 513
7 - 15  790
16 - 18 293
18 - 60 (kobiety) 1891
18 - 65 (mężczyźni) 2236
Powyżej 60 (kobiety) 905
Powyżej 65 (mężczyźni) 443
Dane na dzień 10.11.2021r.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 6 =
Link
6 + 6 =