• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa:
Nowy Olszowiec

Organ wykonawczy:
Sołtys Barbara Kagankiewicz

Kontakt:
tel. kom. 790 290 428
email: b_kagankiewicz@lubochnia.pl

Obowiązujący statut:
Załącznik Nr 18 do UCHWAŁY Nr XII/65/11 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Lubochnia (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2011 r. Nr 314, poz. 3174; zm.: z 2011 r. Nr 314, poz. 3175 oraz z 2019 r. poz. 222)
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =