Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubochnia na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lubochnia

Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubochnia na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lubochnia

Nazwa usługi  Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubochnia na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lubochnia
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubochnia na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lubochnia wraz z wymaganymi załącznikami.
Miejsce złożenia wniosku:
  • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie.
Opłaty Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy W ciągu  30 dni od dnia złożenia wniosku
Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, poz. 1170, poz. 1171.)
Uchwała Nr L/252/17 Rady Gminy Lubochnia z dnia 14 czerwca 2017 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lubochnia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 3084)
Sposób odwołania Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

Email:

Numer telefonu: 
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

23

promocja@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 23
Dodatkowe uwagi nie dotyczy


 
 
 
 
 
 

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =