• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Kierownik Referatu Usług Komunalnych
Katarzyna Sosnowska
telefon: (44) 710 35 10 wew.73
e-mail: ruk.rozliczenia@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 11


Stanowisko ds. dróg
Paweł Sputowski
telefon: (44) 710 35 10 wew.73
e-mail: ruk@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 11


Stanowisko ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku
Anna Lis

telefon: (44) 710 35 10 wew. 35
e-mail: odpady@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 9


Stanowisko ds. rozliczeń
Anna Mochola

telefon: (44) 710 35 10 wew. 71
e-mail: wodkan@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 9Konserwator sieci wod.kan.
Ryszard Rek
telefon: 789 230 016

Awarie sieci wod.kan./Oczyszczalnia
telefon: 507 119 931 – całodobowy

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 6 =
Link
6 + 6 =