• Zarząd Gminny ZOSP RP w Lubochni zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Zapobiegajmy pożarom’’. Termin składania prac do 13.12.2022r.
Zamknij komunikaty

Kierownik Referatu Usług Komunalnych
Paweł Sputowski
telefon: (44) 710 35 10 wew.73   kom. 507 119 930
e-mail: ruk@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 11

Stanowisko ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Sosnowska
telefon: (44) 710 35 10 wew.73
e-mail: ruk.rozliczenia@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 11

Stanowisko ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku

Anna Lis

telefon: (44) 710 35 10 wew. 35
e-mail: odpady@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 9


Stanowisko ds. rozliczeń
Anna Mochola

telefon: (44) 710 35 10 wew. 71
e-mail: wodkan@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 9Konserwator sieci wod.kan.
Ryszard Rek
telefon: 789 230 016

Awarie sieci wod.kan./Oczyszczalnia
telefon: 507 119 931 – całodobowy

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 2 =
Link
8 + 2 =