Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego
Maria Jolanta Ochota
telefon: (44) 710 35 10 wew. 22
e-mail: sekretarz@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 22

Biuro obsługi Interesanta
Agnieszka Sobieraj
telefon: (44) 710 35 10 wew. 20
e-mail: boi@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
parter przy wejściu

Stanowisko ds. kadr
Agnieszka Wojtalewicz - Marek
telefon: (44) 710 35 10 wew. 30
e-mail: kadry@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 18

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych
Marta Matysiak
telefon: (44) 710 35 10 wew. 37
e-mail: biurorady@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 20

Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Joanna Seliga
telefon: (44) 710 35 10 wew. 36
e-mail: promocja@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 23

Stanowisko ds. kancelaryjnych
Ewa Bernaciak
telefon: (44) 710 35 10 wew. 33
e-mail: gmina@lubochnia.pl, kancelaria@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 22

Sekretarka
Albina Grejber
telefon: (44) 710 35 10 wew. 55
e-mail: sekretariat@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 22

Stanowisko ds. obsługi informatycznej
Dariusz Koch
telefon: (44) 710 35 10 wew. 34
e-mail: informatyk@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
Lubochnia Dworska
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 24

Sprawy obronne, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Paulina Lambert
telefon:
502 002 128 (telefon całodobowy) lub 44 710 35 10 wew. 32
e-mail: obrona@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:

Urząd Gminy Lubochnia
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
pokój numer 24
 

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =