• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa:
Lubochnia-Górki, Chrzemce, Jakubów, Kruszewiec

Organ wykonawczy:
Sołtys Dawid Bąbos

Kontakt:
tel. kom. 790 290 494
email: d_babos@lubochnia.pl

Obowiązujący statut:
Załącznik Nr 12 do UCHWAŁY Nr XII/65/11 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Lubochnia (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2011 r. Nr 314, poz. 3174; zm.: z 2011 r. Nr 314, poz. 3175 oraz z 2019 r. poz. 222) 
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 6 =
Link
6 + 6 =