• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Informacja w sprawie stawki podatku obowiązującego w 2021 roku


Stawki podatku rolnego w 2021 roku

Cena skupu żyta zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021               (M.P. 2020.982)  wynosi 58,55  zł. za 1 dt,

wobec czego stawka podatku rolnego wynosi:

 

  • z gospodarstw rolnych: 146,3750  zł z 1 ha przeliczeniowego
  • z gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych: 292,75  zł  z 1 ha fizycznego
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =