• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Komórki Organizacyjne

Wykaz stanowisk pracy wchodzących w skład Referatów Urzędu Gminy Lubochnia

I. Wydział Inwestycji, Rozwoju i Usług Komunalnych w skład którego wchodzą:

1. Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Inwestycyjnych o strukturze stanowisk:

• Kierownik Referatu
• Stanowisko ds. inwestycji,
• Stanowisko ds. zamówień publicznych,
• Stanowisko ds. funduszy inwestycyjnych;

2. Referat Rozwoju Gospodarczego o strukturze stanowisk:

• Kierownik Referatu
• Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami,
• Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa,
• Stanowisko ds. gospodarowania zasobami komunalnymi gminy

3. Referat Usług Komunalnych o strukturze stanowisk:

• Kierownik Referatu,
• Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i dróg,
• Stanowisko ds. finansowo-księgowych,
• Stanowisko ds. rozliczeń,
• Stanowisko ds. obsługi i eksploatacji urządzeń (kontroler techniczny, kontroler techniczny — elektryk, kierowca- kontroler techniczny, konserwator-kierowca, konserwator urządzeń wod. kan., robotnik gospodarczy);

II. Referat Organizacyjno-Administracyjny o strukturze stanowisk:

• Kierownik Referatu
• Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych) Stanowisko ds. kadr,
• Stanowisko ds. kancelaryjnych,
• Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami,
• Stanowisko ds. obsługi informatycznej,
• o) Stanowisko ds. obsługi (sekretarka, pomoc administracyjna, goniec, sprzątaczka, robotnik gospodarczy-palacz
• c.o., kancelista) oraz wyodrębnionym Biurem Obsługi Interesantów
• Samodzielne stanowisko ds. obronnych i p.poż;

III.  Referat Finansowo-Księgowy o strukturze stanowisk:

• Kierownik Referatu,
• Zastępca Skarbnika,
• Stanowisko ds. wymiaru podatków,
• Stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji zobowiązań,
• Stanowisko ds. finansowo-księgowych;
• Stanowisko ds. płac,
• Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego,
• Stanowisko ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku,

IV.  Referat Spraw Obywatelskich o strukturze stanowisk:

• Kierownik Referatu,
• Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności,
 

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =