• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty


Zgłaszanie potrzeby odłowienia bezdomnych psów z terenu gminy Lubochnia:

  • w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubochnia pod numerem telefonu 44 710 35 10 wew. 42,
  • w dni wolne od pracy oraz poza godzinami pracy Urzędu Gminy Lubochnia pod numerem telefonu 601 269 443.

Odławianie odbywa się na zasadach określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubochnia w 2021 roku znajdującym się pod linkiem


Zgłaszanie potrzeby odbioru padliny zwierząt typu psy, koty, dziki, sarny, lisy z terenu gminy Lubochnia z wyjątkiem pasów dróg ekspresowych, krajowych i powiatowych:

  • w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubochnia pod numerem telefonu 44 710 35 10 wew. 42,
  • w dni wolne od pracy oraz poza godzinami pracy Urzędu Gminy Lubochnia pod numerami telefonów 604 984 442; 604 984 442; 46 814 25 55 (jeden podmiot).


W przypadku padliny zwierząt zalegających w pasach drogowych dróg ekspresowych, krajowych i powiatowych zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio do właściwych zarządców tych dróg albo w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubochnia pod numerem telefonu 44 710 35 10 wew. 42 (zgłoszenie zostanie przekazane właściwemu zarządcy drogi).
 

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =