• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

"Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2019-2028 (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

Zdjęcie 1 Droga Lubochnia Górki - Jakubów

                                                                               
„Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2019-2028 (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

W dniu 22 października 2021 r. podpisany został protokół odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2019-2028 (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych). Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 911.059,43 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków RFRD (dawniej: FDS) w kwocie 455.624,00 zł. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.
W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano m.in.:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz innych elementów, tj. ogrodzenia, zjazdy przepusty, oznakowanie pionowe,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego (w ramach kosztów niekwalifikowalnych),
- konstrukcję nawierzchni jezdni, w skład której wchodzą: stabilizacja 2,5 MPa
o grubości 15 cm; podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 cm o grubości 15 cm; podbudowa
z kruszywa łamanego grubości o 5 cm; warstwa wiążąca z AC16W 50/70 o grubości 7 cm oraz warstwa ścieralna z AC11S 50/70 o grubości 5 cm,
- obustronne pobocza: prawostronne z destruktu o szerokości 0,75 m; lewostronne utwardzone z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm i szerokości od 0,90 m do 1,20 m,
- zjazdy indywidualne,
- przepusty pod zjazdami oraz koroną drogi,
- odwodnienia korony jezdni,
- przebudowę kolidującej infrastruktury teletechnicznej (w ramach kosztów niekwalifikowalnych),
- zabezpieczenie linii kablowych i przyłączy kablowych (w ramach kosztów niekwalifikowalnych),
- oznakowanie poziome i pionowe.
Zrealizowana inwestycja oznakowana została dwoma tablicami informacyjnymi umieszczonymi na początku oraz na końcu rozbudowanej drogi, których wykonawcą była firma M3MEDIA Radosław Bernaciak z Tomaszowa Mazowieckiego. Łączna kwota brutto wykonanych tablic wyniosła 1.525,20 zł, w tym dofinansowanie z RFRD 915,00 zł.
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 2 =
Link
5 + 2 =