Informacja w sprawie stawki podatku leśnego obowiązującego na terenie       
Gminy Lubochnia w 2021r.


Stawka podatku leśnego w  2021 roku

Cena sprzedaży drewna  zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (M.P.2020.983) wynosi  196,84 zł  za 1 m3 wobec powyższego stawka podatku leśnego w 2021 roku wynosi:

  • 43,3048 zł  z 1 ha fizycznego lasu
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =