• UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Sprawy które załatwimy:

- Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
- Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
- Zameldowanie na pobyt stały/czasowy ponad 3 miesiące obywatela RP
- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
- Wymeldowanie z pobytu stałego/ czasowego
- Wydanie zaświadczenia – meldunki
- Wydanie zaświadczenia- utrata lub uszkodzenie dowodu
- Wpis do rejestru wyborców
- Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania meldunkowego
- Złożenie wniosku o udostępnienie danych
- Złożenie wniosku o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 5 =
Link
6 + 5 =