• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Sprawy które załatwimy:

- Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
- Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
- Zameldowanie na pobyt stały/czasowy ponad 3 miesiące obywatela RP
- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
- Wymeldowanie z pobytu stałego/ czasowego
- Wydanie zaświadczenia – meldunki
- Wydanie zaświadczenia- utrata lub uszkodzenie dowodu
- Wpis do rejestru wyborców
- Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania meldunkowego
- Złożenie wniosku o udostępnienie danych
- Złożenie wniosku o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =