• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA OKRES 3 LAT NA TERENIE GMINY LUBOCHNIA5.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy.
Lp. Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie  Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Grupa 1 cena  za 1m³  wody 2,55 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 1,50 zł/miesiąc

5.2. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 13-24 miesięcy.
Lp. Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Grupa 1 cena  za 1m³  wody 2,60  zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 1,50  zł/miesiąc

5.3. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 25-36 miesięcy.
Lp.  Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie  Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
1.  Grupa 1 cena  za 1m³  wody 2,60 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 1,50 zł/ miesiąc

5.4. Wysokość cen za odprowadzone ścieki na okres od 1-12 miesięcy.
Lp. Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Grupa 1 Cena za 1m³  ścieków 6,35 zł/m³

5.5. Wysokość cen za odprowadzone ścieki na okres od 13-24 miesięcy.
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Grupa 1 Cena za 1m³  ścieków 6,45 zł/m³

5.6. Wysokość cen za odprowadzone ścieki na okres od 25-36 miesięcy.
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
1. Grupa 1 Cena za 1m³  ścieków 6,55 zł/m³

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 2 =
Link
2 + 2 =