• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Przyznanie nagrody/wyróżnienia, za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

Przyznanie nagrody/wyróżnienia, za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

Nazwa usługi Przyznanie nagrody/wyróżnienia, za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
  • Wniosek zawodnika albo rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletniego zawodnika, lub klubu (stowarzyszenia) sportowego, którego zawodnik jest członkiem lub trenera lub działacza sportowegowraz z wymaganymi załącznikami.
Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie.
Opłaty Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy W ciągu  30 dni od dnia złożenia wniosku
Podstawa prawna
Sposób odwołania Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

Email:

Numer telefonu: 
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

23

promocja@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 23
Dodatkowe uwagi Nie dotyczy

 

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 8 =
Link
6 + 8 =