• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Co załatwisz w USC
a) Sporządzenie aktu urodzenia
b) Sporządzenie akt zgonu
c) Zawarcie małżeństwa:
- ślub cywilny
- ślub konkordatowy
- ślub poza lokalem USC
- ślub z cudzoziemcem
d) Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego
e) Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
f) Wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego
g) Zmiana imienia i nazwiska
h) Wydawanie zaświadczeń:
- zaświadczenie o stanie cywilnym
- zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
- zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
- Potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP

 

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 1 =
Link
3 + 1 =