• Zarząd Gminny ZOSP RP w Lubochni zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Zapobiegajmy pożarom’’. Termin składania prac do 13.12.2022r.
Zamknij komunikaty
Urząd Stanu Cywilnego i Działalność gospodarcza
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Aneta Milczarek
telefon: 44 710 35 10 wew. 49
e-mail: usc@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia Dwroska
pokój numer 6

Ewidencja ludności
Aneta Fik
telefon: 44 710 35 10 wew. 48
e-mail: ewidencja@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia Dwroska
pokój numer 7

Sprawy obronne, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Paulina Lambert
telefon: 502 002 128 (telefon całodobowy) lub 44 710 35 10 wew. 32
e-mail: obrona@lubochnia.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy Lubochnia
ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia Dworska
pokój numer 24
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 4 =
Link
8 + 4 =