Przyznanie nagrody/wyróżnienia, za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

Przyznanie nagrody/wyróżnienia, za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

Nazwa usługi Przyznanie nagrody/wyróżnienia, za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia Wymagane dokumenty:
  • Wniosek zawodnika albo rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletniego zawodnika, lub klubu (stowarzyszenia) sportowego, którego zawodnik jest członkiem lub trenera lub działacza sportowego wraz z wymaganymi załącznikami.
Miejsce złożenia wniosku:
  • Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie.
Opłaty Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy W ciągu  30 dni od dnia złożenia wniosku
Podstawa prawna
Sposób odwołania Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Miejsce załatwienia sprawy Nazwa komórki organizacyjnej:

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju:

Email:

Numer telefonu:  
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

23

promocja@lubochnia.pl

44 710 35 10 wew. 23
Dodatkowe uwagi Nie dotyczy

 

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =