• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi do budowy przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej

full-color-pelna-nazwa_1

                                            
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

Nazwa zadania: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/1 w miejscowości Nowy Olszowiec oraz do działki nr ewid. 246 w miejscowości Kochanów.  

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 25 500,00 PLN NETTO.
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
- UMORZENIE pożyczki w kwocie 7 799,44 PLN, przyznanej Gminie Lubochnia na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Lubochnia – budowa wodociągu w m. Tarnowska Wola, budowa przyłączy wodociągowych w m. Glinnik i Lubochnia ul. Łódzka oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dabrowa”.

Opis projektu:
Realizacja zadania jest kontynuacją sukcesywnie prowadzonej rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubochnia. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej od sieci głównej do pierwszej studzienki na posesji, tj.:
a) przyłącze kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/1 w miejscowości Olszowiec Nowy, obręb 0023-Olszowiec Nowy, w szczególności:
- likwidacja istniejącego szamba,
- studzienki kanalizacyjne systemowe PP o śr. 415-425 mm, zamknięcie rurą teleskopową – 2 kpl.,
- przyłącze sieci kanalizacyjnej z rur PVC ø160 mm,
- włączenie przyłącza do istniejącej studni rewizyjnej na sieci;
b) przyłącze kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 246 w miejscowości Kochanów, obręb 0013-Kochanów, w szczególności:
- studzienka kanalizacyjna systemowa PP o śr. 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową – 1 kpl.,
- przyłącze sieci kanalizacyjnej z rur PVC ø160 mm wykonane przewiertem,
- włączenie przyłącza do istniejącej studni rewizyjnej na sieci.

Efekt ekologiczny, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania:
- przyłączenie do kanalizacji sanitarnej 2 domów jednorodzinnych, co umożliwi oczyszczenie ścieków sanitarnych poprzez ich odprowadzenie na oczyszczalnię w miejscowości Lubochnia Dworska – planowana wielkość 116,80 m3/rok.

                                                                       www.wfosigw.lodz.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 3 =
Link
3 + 3 =