• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

logo

 


„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

Nazwa zadania:
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubochnia w 2022 roku”  

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 84 865,50 PLN NETTO.
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
KWOTA DOFINANSOWANIA:
- DOTACJA do kwoty 76 378,00 zł, jednak nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego zadania

Opis projektu:
Zakres zadania obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 78 posesji z terenu Gminy Lubochnia.

Efekt ekologiczny, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania:
Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 78 posesji będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalnianie do atmosfery.
Usunięcie wyrobów zawierających azbest – 159,570 Mg
Usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z demontażem – 22,570 Mgwww.wfosigw.lodz.pl

Do pobrania

logo 0.05mb
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =