• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Podsumowanie zadania Renowacja Pomnika Powstańców Styczniowych w Brenicy

tablice informacyjnaDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

10 lipca został sporzadzony protokół odbioru końcowego robót zwiazanych z renowacją pomnika Powstańców Styczniowych w Lubochni.
Wartość końcowa zadania 75 500,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 2 =
Link
7 + 2 =