• Od 22.04.2021 r. uruchomiona została rejestracja unikatowych Kodów Potwierdzających Dokonanie SAMOSPISU i uprawniających do udziału w Loterii. Nagrody to karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.
  • Rachmistrzowie będą dzwonić! Rachmistrz zadzwoni do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ lub na infolinii.
Zamknij komunikaty

„Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

flaga-narodowa-polska-70-x-112-cm,large.jpg

                                                                              

GMINA LUBOCHNIA                                                                                                

 

 

    Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień”

zostało dofinansowane ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

      Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

      W ramach realizacji zadania przebudowana zostanie droga gminna nr 116257E na długości 2,995 km, przebiegająca przez miejscowości Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień. Wykonane zostaną roboty budowlane, które doprowadzą do otrzymania normatywnej szerokości jezdni wynoszącej 5,50 m, m.in.:

- wykonanie poszerzenia jezdni z dwóch warstw bitumicznych układanych na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej z piasku,

- wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

- przebudowa zjazdów indywidualnych w obrębie pasa drogowego,

- renowacja części rowów przydrożnych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Całkowita wartość zadania: 3.026.858,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 2.421.486,00 zł

Kwota wkładu własnego Gminy Lubochnia: 605.372,00 zł

Rok przyznania dotacji: 2019

     

 

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =