• Spisz się już dziś online w Spisie Ludności na https://spis.gov.pl! Na samospis masz czas tylko do momentu kiedy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
  • UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

„Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

                                                                                   

                                                                                                                                          

GMINA LUBOCHNIA                                                                                                

  

                      

Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn.

„Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”

zostało dofinansowane ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

 

 

      Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

      W ramach realizacji zadania rozbudowana zostanie droga gminna nr 116269E w miejscowości Brenica. Wykonane zostaną roboty budowlane w branży drogowej, jak również z zakresu sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej, m.in.:

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,

- wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej oraz wjazdów,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (w części w ramach kosztów niekwalifikowalnych),

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej (w części w ramach kosztów niekwalifikowalnych),

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (w ramach kosztów niekwalifikowalnych),

- wykonanie sieci wodociągowej (w ramach kosztów niekwalifikowalnych),

- wykonanie oświetlenia ulicznego (29 słupów oświetleniowych) wraz z usunięciem kolizji energetycznych (w części w ramach kosztów niekwalifikowalnych).

Całkowita wartość inwestycji to kwota brutto 8.299.946,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne objęte dofinansowaniem z FDS na lata 2019-2028 w kwocie 5.423.349,00 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 2.876.597,00 zł, stanowiące koszt po stronie Gminy Lubochnia.

 

Całkowita wartość zadania: 5.423.349,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 4.338.679,00 zł

Kwota wkładu własnego Gminy Lubochnia: 1.084.670,00 zł

Rok przyznania dotacji: 2019

     

 

                                                                  

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 5 =
Link
2 + 5 =