Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

asystent-osobisty-osoby-niepel-1623317016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni poszukuje osób, które będą świadczyć usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w punkcie 1 lub 2.

Usługi asystencji osobistej nie mogą być świadczone przez członków rodziny uczestnika.

W przypadku świadczenia usług asystencji osobistej na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługi w ramach asystencji osobistej będą świadczone na rzecz:
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności – 30 godzin miesięcznie dla 1 dziecka od marca 2023r. do grudnia 2023r.;
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – 40 godzin miesięcznie dla 1 osoby od marca 2023r. do grudnia 2023r.

Usługi asystencji osobistej będą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:
 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.

Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia asystenta za zrealizowaną usługę asystencji osobistej nie może przekroczyć 40 zł brutto wraz z kosztami pracy zatrudniającego.

Osoby zainteresowane spełniające powyższe wymagania mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubochni przy ul. Tomaszowskiej 9, pokój Nr 4 bądź telefonicznie 44 710 32 12 w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =