• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktycznych wskazówek przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej

W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem ogłaszania naborów dla działań z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”

dolina pilicy belka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji„ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

BEZPŁATNE SZKOLENIA DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem ogłaszania naborów dla działań z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”, zachęcamy osoby, które zamierzają złożyć wnioski o przyznanie pomocy w tym zakresie, do zgłaszania się na bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktycznych wskazówek przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Dla ułatwienia organizacji szkoleń prosimy zainteresowane osoby o wcześniejsze zgłoszenie w biurze LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) i odesłanie go na adres e – mail: dolinapilicy@onet.eu bądź złożenie bezpośrednio w biurze LGD: św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
Zapisy na szkolenie trwają do dnia 17.02.2017 r. do godz. 8.00

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 7 =
Link
3 + 7 =