Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Lubochnia

budowa wodociągu w m. Tarnowska Wola, budowa przyłączy wodociągowych w m. Glinnik i Lubochnia ul. Łódzka oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa

wfosigw lodz 2x1

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

 

Nazwa zadania: „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Lubochnia – budowa wodociągu w m. Tarnowska Wola, budowa przyłączy wodociągowych w m. Glinnik i Lubochnia ul. Łódzka oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa”.   

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 125 595,74 PLN NETTO.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- POŻYCZKA w kwocie 26 752,00 PLN. 

 

Opis projektu:

Realizacja zadania jest kontynuacją sukcesywnie prowadzonej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubochnia. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  1. „Budowę wodociągu w m. Tarnowska Wola”:

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV f110 mm o długości 568,69 mb,

- wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE f40 mm o długości 51,41 mb,

- wykonanie hydrantów pożarowych naziemnych f80 mm – 3 komplety.  

2. „Budowę przyłączy wodociągowych w m. Glinnik i Lubochnia ul. Łódzka”:

- wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE f40 mm w m. Glinnik o długości 75,25 mb,

- wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE f40 mm w m. Lubochnia ul. Łódzka o długości 106,70 mb.

3. „Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Dąbrowa”:

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE SDR 17,6 f110 mm o długości 218,79 mb,

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE SDR 17,6 f90 mm o długości 1,00 mb,

- wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE f40 mm o długości 22,00 mb

- wykonanie hydrantu pożarowego naziemnego f80 mm – 1 komplet.

 

Efekt ekologiczny, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania:

- zapewnienie mieszkańcom dostaw wody o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości 1.651,26 m3/rok,

- liczba nowych użytkowników przyłączonych do sieci wodociągowej – 52 mieszkańców.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =