Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle

lodzkie_budzi_emocje_square.jpg

W dniu 27 czerwca 2018 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Tadeusza Józwika podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego p. Dariusza Klimczaka i Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki p. Barbarę Woźniak ...

lodzkie budzi emocjeBudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle

W dniu 27 czerwca 2018 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Tadeusza Józwika podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego p. Dariusza Klimczaka i Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki p. Barbarę Woźniak umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle pn.: „Budowa siłowni plenerowej oraz boiska do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik poprzez budowę boiska rekreacyjnego i siłowni zewnętrznej”.

W ramach inwestycji przewidziane jest:

  • wykonanie na wyremontowanej nawierzchni asfaltobetonowej boiska do siatkówki;
  • wykonanie utwardzenia z „Białej Marianny” terenu przeznaczonego pod urządzenia siłowni plenerowej, w skład której wejdą: dwustanowiskowy – wyciskanie/motyl w rewersie, dwustanowiskowy – twister/wahadło, jednostanowiskowy – orbitrek, jednostanowiskowy  - piechur, dwustanowiskowy – drabinka/podciąg nóg oraz zestaw do kalisteniki;
  • wykonanie od strony płn.-zach. ogrodzenia panelowego z siatki ocynkowanej na podmurówce z prefabrykowanych paneli betonowych o wysokości 1,50 m.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępu mieszkańców do bazy rekreacyjno-sportowej, wpłynie pozytywnie na rozwój i promocję aktywnego spędzania wolnego czasu oraz będzie sprzyjała większej integracji społecznej.

Termin realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji przewidziany jest w okresie III – IV kwartału br.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 80.000,00 zł.

Podpisanie umowy na roboty budowlane

W dniu 20 września 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji realizowanej w miejscowości Nowy Glinnik – Osiedle pn. „Budowa siłowni plenerowej oraz boiska do siatkówki wraz z zagospodarowaniem terenu”     w ramach zadania Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik poprzez budowę boiska rekreacyjnego i siłowni zewnętrznej, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość zadania wynosi 156.999,66 zł brutto, w tym dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 80.000,00 zł. Wykonawcą jest firma F.H.U. EL-ALMIS Łukasz Świderek z Glinnika, gm. Lubochnia, z terminem realizacji do dnia 30.11.2018 r.

W ramach inwestycji zrealizowane zostanie:

  • wykonanie na wyremontowanej nawierzchni asfaltobetonowej boiska do siatkówki;
  • wykonanie utwardzenia z „Białej Marianny” terenu przeznaczonego pod urządzenia siłowni plenerowej, w skład której wejdą: dwustanowiskowy – wyciskanie/motyl w rewersie, dwustanowiskowy – twister/wahadło, jednostanowiskowy – orbitrek, jednostanowiskowy  - piechur, dwustanowiskowy – drabinka/podciąg nóg oraz zestaw do kalisteniki;
  • wykonanie od strony płn.-zach. ogrodzenia panelowego z siatki ocynkowanej na podmurówce z prefabrykowanych paneli betonowych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępu mieszkańców do bazy rekreacyjno - sportowej, wpłynie pozytywnie na rozwój i promocję aktywnego spędzania wolnego czasu oraz będzie sprzyjała większej integracji społecznej.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 3 =
Link
3 + 3 =